УНС: На буџету укупно још 747 места за бруцоше

НОВИ САД: За основне и интегрисане студије други уписни рок почиње пријавом кандидата 2. и 3. септембра, а пријемни испити су 5. и 6. септембра, у зависности од факултета.
univerzitet studenti
Фото: Dnevnik (arhiva), ilustracija

Коначни резултати / листе другог уписног рока биће објављени од 9. до 12. септембра по распереду на сваком факултету. Завршетак другог уписног рока је до 27. септембра.

На 14 факултета Универзитета у Новом Саду преостало је, за оне који уписију прву годину на основним и интегрисаним студијама, укупно 2.555 места, од којих се 747 финансира из државног буџета.

На Пољопривредном факултету има 249 слободних места, од којих су 116 на буџету, на Филозофском је простало 283, од којих су 70 буџетска, Технолошки факултет располаже с још 41 местом, а 16 су на буџету, Правни факултет може уписати још 351 бруцоша, а на буџету је преостало још само пет места.

На Медицинском факултету има још само 39 места и сва су самофинансирајућа.

Факултет техничких наука располаже с 342 слободна места, од којих је 47 буџетских, Природно-математички факултет има још 423 слободна места, а буџетских је 263.

На Академији уметности, на смеровима које нуди, има 60 места, буyетских је 25, Грађевински факултет има 78 слободних места, 54 су буџетска, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину може да упише 166 будућих студената, од којих на буџету има места за 57. Факултет спорта и физичког васпитања има 179 слободних места, сва су самофинансирајућа, Педагошки факултет може да упише још 98 студената, 50 буџетских, а на Учитељском факултету на мађарском језику од 28 слободних места, седам је буџетских.

Гледано појединачно по факултетима, највише буџетских места на Пољопривредном је остало на студијском програму Ратарство и повртарство – 30. На Филизофском факултету највише буџетских места – 13 – остало је на студијском програму Српска књижевност и језик. На Технолошком, највише на буџету – 11 места – има на студијском прогаму Технологија конзервисане хране. На Факултету техничких наука највише буџетских места – 30 – преостало је на Основним академским студијама. Економски факулттет највише преосталих буџетских места – 34 – има на програму Међународна и европска економија и бизнис. На ПМФ-у највише места је остало на студијском програму Математика – 39, на Академији уметности највише буџетских места – седам –преостало је на Глуми на српском језику. На Грађевинском има 53 буyетска места на студијском програму Грађевинарство. На Техничком факултету „Михајло Пупин“ највише буџетских места је на Инжењерском менаyменту – 26, на Педагошком факултету највише, 19 буџетских места, има на студијском програму Дипломирани дизајнер медија у образовању, док на Учитељском факултету на мађарском наставном језику на буџету има још четири места на програму Дипломирани учитељ.

В. Ц.

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести