Формирана радна група за ненаплативе дугове

Народна банка Србије ће веома пажљиво приступити решавању питања проблематичних кредита које дугују физичка лица. Они су пажљиво анализирани и припрема се одговрајућа стратегија за то. У том оквиру

разматра се и рад недепозитних кредитних институција. У оквиру НБС-а формирана је посебна радна група која има задатак израде предлога за унапређење решења правног оквира  за ту област. Када се успостави законски оквир за функционисање недепозитних институција, постоји могућност измена Закона о заштити корисника финансијских услуга, каже се у појашњењу које је НБС доставио „Дневнику”. 

Извршни одбор НБС-а је 13. августа 2015. године усвојио акциони план за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита. Њиме је, између осталог, предвиђено спровођење анализе могућности и препрека за либерализацију уступања потраживања по којима су дужници физичка лица, коју је Народна банка Србије израдила у предвиђеном року. Наведеном анализом идентификовани су различити нивои ограничења и модалитети уступања потраживања од физичких лица у упоредној пракси, истакнуте су специфичности националне регулативе и карактеристике домаћег тржишта и идентификовани ризици и потенцијална решења.

Народна банка Србије сматра да је у претходном периоду постигнут значајан ниво заштите корисника финансијских услуга, и истиче да се сваки ниво либерализације трансакција проблематичних кредита становништва пажљиво анализира. Водећи рачуна о ризицима којима су грађани као корисници кредита изложени, а посебно не доводећи у питање успостављени ниво заштите корисника финансијских услуга, Народна банка Србије разматра модел недепозитних кредитних институција којима би, осим банака, било дозвољено да откупљују ту врсту кредита. Народна банка Србије ће регулисати рад недепозитних кредитних институција, оне ће бити обвезници примене прописа о заштити корисника финансијских услуга и њихово пословање ће такође бити под надзором НБС-а.

У вези с уступањем потраживања, потребно је имати у виду то да је важећим прописима регулисано да банка може то учинити, односно продати потраживања да би умањила кредитни ризик и могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због неизвршавања обавеза дужника према банци. Могућност уступања потраживања од физичких лица предвиђена је Законом о заштити корисника финансијских услуга, и то искључиво другим банкама, а прописима који регулишу пословање банке регулисано је уступање потраживања од правног лица, предузетника и пољопривредника.

У оквиру Народне банке Србије формирана је посебна радна група чији је задатак израда предлога за унапређење правног оквира у области финансијских услуга којим би се омогућило пословање недепозитних финансијских институција у Републици Србији.
Пошто се, сходно Закону о банкама, нико осим банака не може бавити пословима кредитирања осим ако за то није овлашћен законом, тек када се успостави регулаторни, односно законски оквир за функционисање недепозитних кредитних институција, постоји могућност измене Закона о заштити корисника финансијских услуга.

Д. Вујошевић
 

Не сме бити теже

Имајући у виду сложеност и осетљивост питања уступања потраживања од физичких лица, потребно је посебно истаћи да Народна банка Србије опрезно приступа наведеним активностима, као и да ће наредни кораци бити предузети динамиком која одговара карактеристикама и сложености тог питања.
НБС уверава грађане да нема разлога за бојазан да ће им бити ускраћена или умањена било која права, истичући своју законом прописану функцију обављања послова заштите права и интереса корисника услуга које пружају банке. „Наглашавамо да Закон о заштити корисника финансијских услуга гарантује да дужник не може ничим бити доведен у неповољнији положај од положаја у којем би био да потраживање није пренето“, наводи се у саопштењу НБС.

EUR/RSD 117.5714
Најновије вести