Казнени пенали већи од отпремнине

Удружени грански синдикати Србије „Независност” упутили су иницијативу Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влади Србије и Скупштини Србије за измену

члана 70 а Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим се трајно умањује пензија за сва лица која у њу одлазе пре навршених 65 година живота.

У допису, који је потписао председник УГС „Независност” Бранислав Чанак, тражи се укидање пенализације, односно казнених пенала након што запослени наврше 65 година. Другим речима, тражи се да умањење пензија због превременог пензионисања траје до испуњења законског услова  о обавезности 65 година живота и за мушкарце и за жене, односно ако неко оде у пензију са 63 године, да му се привремена пензија исплаћује само две године, а после 65 година да добија редовну старосну пензију.

Образлажући поднету иницијативу, Чанак подсећа на то да се у последњој фази транзиције српске привреде, која је у току, због реорганизације највећих државних и јавних комуналних предузећа очекује отпуштање великог броја запослених, уз отпремнину по основу вишка запослених. Ради се, између осталог, о РТБ-у „Бор”, ЈП РЕУ „Ресавица”, „Електропривреди Србије”, „Железницама Србије”, ХИП-у „Петрохемија” и многобројним јавним комуналним предузећима на подручју читаве државе.

– Узимајући у обзир старосну структуру запослених у тим предузећима, очекује се да ће највећем броју радника који се определе за социјални програм, радни однос престати управо стицањем услова за одлазак у превремену старосну пензију – објашњава Чанак. – То би значајно допринело смањењу броја запослених и релаксирало социјалне напетости на релацији запослени–синдикати–послодавци–држава. Међутим, у пракси имамо веома слаб одзив запослених за отпремнину, односно социјиални програм јер велики број радника који имају од 38 до 40 година радног стажа избегава да се пријави управо због члана 70 а Закона о ПИО, чијом би им се применом трајно умањио износ пензије и до 20 одсто. То умањење је знатно веће од отпремнине која им се кроз социјални програм нуди.

УГС „Независност” предлаже да изменама Закона о ПИО буде уведено да се радницима државних предузећа која су у процесу реорганизације и реструктурирања, а који прихвате социјални програм и добровољни одлазак у пензију пре навршених 65 година, пензија умањује 0,34 одсто месечно до навршетка те старосне границе, али да у тренутку када наврше 65 година живота и испуне законски услов за старосну пензију, престане даља пенализација.

Љ. Малешевић

 

Мора да се укине

Такву инцијативу већ је Социјално-економском савету Србије поднео Савез самосталних синдиката Србије, а пре тога је иницијативу за измену члана 70 а Закона о ПИО поднело Удружење пензионера, али су они тражили да се таква одлука односи на све запослене у Србији, без обзира на то да ли раде у приватним или јавним предузећима. Суштина свих захтева је управо да се укине трајна пенализација, односно да они који оду у превремену пензију, касније, када напуне 65 година, добију решење за старосну, односно да им се она више не умањује. Има наговештаја о томе да је Влада Србије спремна да изађе у сусрет синдикатима и пензионерима и да се прави рачуница шта би значило укидање трајне пенализације.

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести