АПР: Покренут поступак ликвидације над друштвом Нефа намештај

БЕОГРАД: Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је одлуку о покретању ликвидације над друштвом "Нефа намештај", у власништву руског бизнисмена, који је шокирао запослене и ширу јавност у Србији затварањем погона "преко ноћи".
nefa spilit
Фото: Printscreen/RTS

У одлуци, датирој 30. маја, позивају се повериоци да пријаве потраживања према том друштву на адресу седишта фирме - улица Милутина Миланковића бр. 23, Нови Београд - и то најкасније у року од 90 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници АПР-а.

Повериоци се упозоравају да ће њихова потраживања бити преклудирана (искључена) ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.

Одлуком је држављанин Руске Федерације Максим Максимов разрешен функције директора и законског заступника друштва, а за ликвидационог управника је именован Толстов Евгениј, такође руски држављанин.

Ликвидациони управник ће, додаје се даље, упутити писано обавештење о покретању ликвидације друштва свим познатим повериоцима у року од 15 дана од почетка ликвидације.

Друштво ће евидентирати све приспеле пријаве потраживања и сачинити листу признатих и оних оспорених.

Поверилац чије је потраживање оспорено може у року од 15 дана од пријема обавештења о оспоравању да покрене поступак пред надлежним судом против те одлуке и треба у истом року о томе да обавести друштво јер ће се у супротно његово потраживање сматрати затвореним.

Ликвидациони управник је у обавези да сачини почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај, као и почетни ликвидациони извештај. У одлуци се такође напомиње да ликвидациони управник не може отпочети са исплатом поверилаца нити чланова друштва пре него што ликвидациони извештај буде регистрован.

EUR/RSD 117.5959
Најновије вести