Благи пад априлске запослености, али и даље раст на годишњем нивоу

Статистички подаци Републичког завода за статистику обајвљени у новом билтену за април ове године  бележе пад укупне запослености за 0,6 одсто или за 12.708 лица у односу на март.
radnici A_Erski
Фото: Dnevnik.rs

Код правних лица је број запослених смањен за 7.253, а код предузетника са 1.913 радника. Према подацима у априлу је у Србији било 2.147.000 запослених.

Међутим, у односу на исти месец прошле године укупна регистрована запосленост у Србији већа за 1,6 одсто или за 34.312 лица. Код правних лица је број запослених повећан за 29.827 , а код предузетника за 10.876 радника. Конкретно то значи да је од априла прошле до истог месеца ове године број запослених већи за 34.312 лица. РЗС за статистику податке о броју запослених добија комбиновањем података Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног реистра, а под запосленима се подразумевају сви они који имају формално правни уговор о запослењу односно заснован радни однос са послодавцем на неодређено или одређено времер као и они који раде ван радног односа на основу уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова.

У односу на исти месец прошле године, укупна регистрована запосленост у Србији већа је за 1,6 одсто или 34.312 особа

У тај број рачунају се и они који обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи као и лица која обављају пољопривредне делатности а налазе се на евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

У истом документу РСЗ наводи се да је вредност изведених грађевинских радова у прва четири месеца ове године порасла за 15,5 одсто у односу на прошлу годину. Посматрано према врсти грађевина, у истом периоду вредност изведених грађевинских радова порасла је на зградама 21,8 одсто, а на осталим грађевинама за 11,3 процената.


Вредност уговорених послова расте

Вредност нових уговора извођача из Србије у прва три месеца ове године опала је за 23,9 одсто у односу на исти период прошле године. Укупан број издатих грађевинских дозвола у прва четири месеца ове године већи је за 4,9 одсто. Број станова у истом периоду ове године у односу на лане према издатим грађевинским дозволама већи је за 28,5 одсто, док је површина станова већа за 24,1 одсто.


Индустријска производња априла ове године, по подацима из Статистичког билтена РСЗ, мања је за 0,8 одсто у односу на исти период прошле године. Посматрано по секторима априла ове године бележи се пад од 4,5 одсто у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, затим пад од 0,5 одсто у сектору прерађивачке индустрије и раст од четири процента у рударству.  Раст у априлу ове године бележи се у производњи капиталних производа – 13,8 одсто, нетрајних производа за широку потрошњу – 3,6 одсто и интермедијарних производа, осим енергије, за 3,5 процента.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5832
Најновије вести