Фискалне касе и на пијацама, али не за пољопривреднике

Нови модел електронске фискализације требапо би да буде у примени од 1.маја наредне године, а од 1. новембра ове године до 30.априла 2022.године је прелазни период за фискалне обвезнике који ће за то време користити старе фискалне касе, док не купе нове.
pijaca
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Пре тога, од 15.октобра ове године до краја јануара догодине фискални обвезници ће моћи преко сајта Пореске управе да се пријаве за субвенције које даје Влада Србије, по стотину евра по продајном мести и стотину евра по електронском фискалном уређају. Они који нису још у сустему ПДВ–а добиће за 20 одсто већу субвенцију за касе јер неће моћи да искористе улазни ПДВ.

Држава ће путем субвенција покрити обвезницима фискализације све реалне трошкове преласка на нови модел. Новац ће обвезници добијати директно, а нови модел фискализације треба да смањи оперативне трошкове фискалних обвезника, укине административне послове и тако створи бољи пословни амбијент.

Електронска фискализација по новом моделу обухватиће и пијаце односно предузетнике који тргују на тезгама. Али неће важити за регистрована пољопривредна газдинства који на тезгама на мало продају робу биљног и животинског порекла, поврће, воће, месо, млеко и млечне производе. За те производе неће се издавати фискални рачун.

Према истраживањима ПУ „Пијаце Србије“, у првом кварталу ове године процена је да на пијацама у нашој земљи послује око 10.000 предузетника,од којих свега 3.000 евидентира промет преко касе, па ће више од две трећине предузентика од наредне године морати да у потпуности пословање прилагоди одредбама Закона о фискализацији, што значи да ће промет морати да евидентирају преко електронске фискалне касе.

Директор ПУ „Пијаце Србије“ Саво Дувњак каже за“ Дневник“ да касе углавном немају предузетници који раде на робним и мешовитим пијацама , најчешће регистровани на шифре трговина на мало на тезгама и пијацама, храном ,пићима и дуванским производима, текстилом , одећом и обућом и осталом робом.

-До сада смо имали више састанака са представницима Министарства финансија, Пореске управе и јавно комуналних предузећа која одржавају пијаце ,издају тезге и пословни простор –казао је Дувњак. - Фискалне касе још нема на тржишту које би по замисли Министарства финансије и Пореске управе имале софтвер  повезан са Пореском управом да се у реалном времену могу читати пазари фискалних обвезника – казао је Дувњак.

Колико ће оне коштати још се не зна осим да ће на тржишту бити више врста фискланих каса него сада, па ће самим тим бити и слободно формирање цена тих уређаја, речено је Дневнику у Пореској управи. -У складу са пословним потребама, порески обвезник ће моћи да се определи за хардверски фискални уређај - каса, таблет, мобилни телефон, и за комбинацију хардверских и софтверских компоненти уређаја.

Према Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе осим регистованих пољопривредних газдинстава који продају робу на мало на пијацам , електронске фискалне касе неће бити ни у у градском и приградском превозу,коцкарницама и кладионицама, трговини робом на мало преко интернета и поште, ни тамо где се поправља обућа и премети од коже, сатови, накит , ни код уличних продаваца који продају кокица, сладолед, штампу... Ослобођени електронских фискалних каса биће и они којима се приход опорезује паушално ,попут фризера, козметичара, занатлија који се баве поправкама електричних инсталација и уређаја, намештаја,затим молери, стаклари...

Шта ће бити на новом рачуну

На фискалном рачуну писаће врста рачуна (промет или аванс), тип трансакције (продаја или рефундација),назив обвезника фискализације и јединствена ознака пословног простора ,ПИБ фискалног обвезника.

Биће наведен и назив, количина или јединица мере робе, цена по мери, ознака пореске стопе и вредност евидентираног промета, спецификација пореске стопе, износ пореза по пореској стопи, вредност промета по пореској стопи,укупна вредност евидентирнаог промета, укупан износ за уплату  уз напомену ако је плаћање авасно, и  начин плаћања – готовином инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, као и  уплаћен износ  и износ разлике за поврћај купцу односно кориснику услуха, дан, месец, годину, сат, минут и секунд сачињавања фискалног рачуна.

Назначен ће бити и јединствени редни број фискалног рачунаи јединствени редни број фискалног рачуна по врсти рачуна и типу трансакције.

З. Делић

EUR/RSD 117.5780
Најновије вести