НБС: Девизне резерве 14,09 милијарди евра на крају јуна

БЕОГРАД: Бруто девизне резерве Народне банке Србије износиле су на крају јуна ове године 14,09 милијарди евра, и ниже су за 89,8 милиона евра него претходног месеца, према данашњим подацима НБС.
nbs amblem
Фото: NBS

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 132 одсто, и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко изнад стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна су износиле 11,59 милијарди евра.

Смањење бруто девизних резерви је, како се наводи у саопштењу НБС, првенствено резултат нето одлива по основу плаћања обавеза државе у износу од 229,7 милиона евра.

Остале трансакције које су током јуна утицале на стање девизних резерви имале су позитиван ефекат у укупном нето износу од 139,9 милиона евра.

Нето приливи у девизне резерве остварени су по основу активности НБС на домаћем девизном тржишту, где је укупан нето ефекат спот и своп трансакција 124 милиона евра, девизне обавезне резерве банака услед уобичајених активности банака и управљања девизним резервама (укупно 68,6 милиона евра), донација и по другим основима (укупно 70,6 милиона евра).

Ови приливи су били више него довољни да покрију остале нето одливе из девизних резерви по другим основима од 120,9 милиона евра, као и негативан нето тржишни ефекат од 2,4 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту износио је у јуну 496,6 милиона евра и био је за 34,2 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3,10 милијарди евра.

У јуну, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена.

Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у јуну купила 325 милиона евра. Посматрано од почетка године, НБС је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 320 милиона евра, наводи се у саопштењу.

EUR/RSD 117.5768
Најновије вести