НОВЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ За возачку дозволу 1.100 динара, за детективску лиценцу 600

У скупштинску процедуру ушао је Предлог измена и допуна Закона о републичким административним таксама, који прописује нове таксе, али и повећава постојеће. Од Нове године административне таксе ће, с једне стране, растеретити грађане, али ће имати нове које ће донети додатни трошак.
ulica, saobraćaj, grad Foto: Dnevnik.rs/R. Hadžić
Фото: Dnevnik.rs

Тако, рецимо, сада такса за издавање возачке дозволе, и то од 1. јуна ове године, износи 760 динара, а убудуће ће бити 1.100, а то важи и за издавање пробне. За издавање дупликата нове возачке дозволе возачи сада плаћају 1.260 динара, а од Нове године плаћаће се 1.570. Исто толико грађани ће плаћати и за издавање дупликата пробне возачке дозволе, а сада плаћају 1.260 динара. За замену стране возачке дозволе дозволом Србије возачи ће плаћати 8.870 динара, а сада плаћају 8.790.

Сада грађани за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „проба“ плаћају 1.050 динара, а од Нове године ће им бити потребно више него упола мање, односно 480. Предлог предвиђа и да се за издавање дупликата саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији и регистрационе налепнице такса увећа 2.000 динара.

8.790 динара замена стране возачке дозволе нашом

Предлог нових административних такси мења постојеће тарифне бројеве, па ће се уместо 550 динара, колико се сада плаћа, она укинути. То пак значи да више неће бити таксе на решења којима се одлучује о захтеву за издавање привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза који поднесу посленици медија када извештавају о темама од јавног значаја.


Таксе за угоститељске објекте

Предложеним изменама предвиђено је и увођење административних такси за категорије угоститељских објеката, па ће тако она за хотеле, гарни хотеле, апарт-хотеле, мотеле и пансионе и туристичка насеља зависити од броја лежајева. Такса за више о 200 лежаја је 45.000, од 101 до 200 она је 35.000, од 51 до 100 износи 25.000, а до 50 лежава 15.000 динара. За кампове који имају више од 60 камп-парцела такса ће бити 35.000 динара, од 31 до 60 камп-парцела она је 25.000, а од 15 до 30 износиће 12.500.


У тарифном броју 33, који се односи на таксе за оружје, додају се нови износи, па ће се тако за издавање оружаног листа у који је уграђен микроконтролер – чип плаћати 900 динара на име административне таксе. Исто толико плаћаће се за дозволу за ношење оружја и на колекционарске дозволе, док ће се оружани листови на папирном обрасцу плаћати 130 динара.

Таксу за привремени боравак од Нове године неће плаћати страни држављани којибораве у Србији по основу школовања или студирања, као стипендисти Владе. Такође, таксу неће плаћати страни држављани који долазе у Србију на позив органа или организација државе, ради обављања активности везаних за научно-техничку и културно-просветну сарадњу. Страни држављанин, који је у браку или ванбрачној заједници с држављанином Србије, плаћаће таксу за привремени боравак 50 одсто мању од прописане таксе.

27.230 пријава за оспособљавање за детективске послове

Измењени закон прописује и таксе за издавање лиценци приватном  обезбеђењу и детективима. Тако ће од Нове године такса за пријаву за спровођење обуке и оспособљавање за детективске послове коштати 27.230, а за приватно обезбеђење 8.180 динара. У исто време, издавање детективске лиценце, као и лиценце приватног обезбеђења, коштаће 600 динара.

Мењају се и тарифе за радње у области економије и регионалног развоја, па ће тако за решење по захтеву за дозволу за извоз робе од Нове године бити потребно 12.720 динара, колико ће се плаћати и на решење по захтеву за дозволу заувоз робе. Толики износ плаћаће се и на решење по захтеву за доделу квоте за извоз и за увоз робе.  

Љ. Малешевић

 

EUR/RSD 117.5896
Најновије вести