Сваки трећи који нема посао нема ни квалификацију

На евиденцији незапослених у Војводини на крају прошлог месеца било је 935 лица више него на крају прошле године.
radnici, Tanjug
Фото: Tanjug

У јануару ове  године у Војводини је без посла било 135.149, а месец дана раније, односно у децембру 2017. на евиденцији је било  134.214 лица. Међутим, у поређењу на исти месец прошле године број незапослених у Војводини мањи је за 23.656 лица.

У јануару ове године у севернобачком региону било је 9.877 незапослена, што је за 163 лица више него последњег месеца прошле године. Средњобанатски регион једини у Војводини бележи пад незапослености у јануару ове године , па је на евиденцији било 12.841, што је за 296 лица мање него у децембру 2017. када је било 13.137.  У севернобанатском региону било је 9.895 незапослених односно 322 лица више него на крају прошле године. Јужнобанатска  област имала је 26.306 незапослених на крају јануара ове године, што је за 149 лица више него на крају децембра 2017. Западнобачка област бележи 16.032 незапослена или 410 лица више него на крају прошле године. У Јужнобачкој области било је 41.344 незапослена односно 77 више него на крају прошле године. Сремска област на крају јануара имала је 18.854 незапослена лица или 116 више него децембра 2017.

На евиденцији незапослених 34 доктора наука и 19.843 факултетлија

На крају јануара ове године од укупно 135.149 незапослених у Војводини њих 49.887 је без квалификације, 33.313 са другим и трећим степеном стручне спреме, 34.596 са средњом стручном спремом,719 са вишом струцном спремом, 5.763 за шестим степеном и 10.843 са високом стручном спремом. На евиденцији је било и 34 доктора наука, од којих су 20 жене. У целом региону Војводине има 55.256 нестручних и 79.893 стручних лица који су пријављени на евиденцију незапослених.

Када се анализирају области у Војводини види се да највише незапослених доктора наука – 27 има у Јужнобачкој области, затим три у Западнобачкој, по два у Јужнобанатској и Средњобанатској , док у проестале четири војвођанске области нема незапослених доктора наука.  Највише незапослених са факултетом има такође у Јужнобачкој области – 5.510, затим у Јужнобанатској- 1.380, па у Сремској – 1.172, док најмање факултетлија без посла има у Севрнобанатској – 202.


Најтраженија средња стручна спрема

Потражња занимања према стручном спреми у јануару ове године уклапа се у слику  анализе тржишта рада у прошлој години.

Наиме, према тој анализи послодавци су током прошле године у 60 одсто случајева тражили кандидате са средњом стручном спремом и оне без квалификација, а највећа потражња била је за продавцима, комерцијалистима, административним радницима, возачима, магационерима, грађевинским радницима, као и за ИТ позиције.


Велики проблем Војводине је и даље огроман број нестручних незапослених лица. Тако, рецимо, у Севернобачкој области тренутно има више нестручних него стручних лица. На евиденцији незапослених у овој војвођанској области има 4.962 нестручна и 4.915 стручна лица. И Севернобанатској области ситуаицја је иста: има 5.366 нестручних и 4.529 стручна лица.У другим војвођанским областима ситуација је мало боља, па тако у  Средњебанатској има 5.958 нестручних и 6.883 стручна. У Јужнобанатској на крају прошлог месеца незапослено је  било 11.474 нестручна и 14.832 стручна лица. Западнобачка област имала је 5.706 нестручних и 10.326 стручних, док је у Јужбоначкој области било 13.601 нестручаних  и 27.743 стручаних лица. Сремска област на крају прошлог месеца имала је 8.189 незапослених нестручних и 10.665 стручних лица.

Према подацима из Статистичког билтена НСЗ  првог месеца ове године највише су и тражена лица без занимања и стручне спреме, затим они са занатом , па тек онда са средњом стручном спремом. Од факултетлија односно лица са високом стручном спремом највећа потражња прошлог месеца била је за докторима медицине , машинским инжењерима, дипломираним професорима енглеског језика, а за докторима наука била је само једна потражња и то за технолошко инжењерство.

Љ. Малешевић

Д. Млађеновић

 

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести