Све више посла у грађевинарству: Путеви и фабрике испред станоградње

Након застоја грађевинске активности изазване епидемијом коронавируса, индекси вредности изведених радова на територији Републике Србије од јануара до јуна ове године поново бележе раст.
radnik posao
Фото: pixabay.com

Кретање грађевинских радова у првих шест месеци у првом полугодишту ове године порасли су за 19,2 одсто у сталним ценама, у поређењу са истим периодом претходне године.

Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама повећана је за 15,1 осто, а на осталим грађевинама (саобраћајнице, цевоводи, сложене индустријске грађевине…) за 21,6 одсто, саопштио је Републички завод за статистику у извештају „Тренови 2“. Вредност изведених радова, наводи Завод, укључује: вредност рада, уграђеног материјала и готових производа за уградњу, утрошене енергенте и остале трошкове у вези са извођењем радова на грађевини.

У вредност нису укључени трошкови радова подизвођача, куповина земљишта, коштање пројектовања, надзора и ПДВ-а. Према Класификацији грађевина, која се примењује од 2004. године, а која је у потпуности усаглашена са класификацијом Евростата, грађевине се класификују на зграде и остале грађевине. Вредност на зградама обухвата вредност изведених радова на стамбеним и нестамбеним зградама. Остале грађевине, поред саобраћајне инфраструктуре (путеви, железничке пруге, мостови и слично), обухватају и изведене радове на цевоводима, сложеним индустријским грађевинама и осталим грађевинама (нпр. грађевине за спорт).

У другом кварталу 2021. године вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 28,1одсто у односу на исти квартал претходне године у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 18,1одсто. Посматрано према структури изведених радова, вредност радова на зградама повећана је за 9,6 одсто, док је вредност радова на осталим грађевинама порасла за 22,9 одсто.

Посматрано према регионима, највећа стопа раста у другом кварталу 2021, у односу на исти период 2020. године, забележена је у Региону Шумадије и Западне Србије и износи 71,3 одсто у сталним ценама. На повећање вредности изведених радова највише су утицали радови изведени на изградњи саобраћајница (деонице Појате–Прељина и Прељина–Пожега) и на стамбеним зградама широм региона. У Београдском региону је грађевинска активност повећана 25,7одсто. У току је реализација великог броја стамбених и пословних пројеката на територији целог Београда. Поред тога, значајни радови су извођени на изградњи пруге Београд – Стара Пазова, обилазници око Београда и депонији у Винчи.

Најмања стопа раста, свега један одсто, забележена је у Региону Војводине. Најзначајнији радови били су извођени на Ковид болници у Новом Саду, фабрикама у Панчеву и Зрењанину. Приметно је и благо повећање вредности на грађевинама саобраћајне инфраструктуре, односно радова на изградњи деоница Сремска Рача–Кузмин (ауто-пут Београд–Сарајево).

Грађевинске активност опала је само у Региону Јужне и Источне Србије, и то за 8,7одсто у сталним ценама. Пад вредности у највећој мери проузрокован је смањењем грађевинске активности на Магистралном гасоводу (Турски ток), али је повећана активност на изградњи стамбених зграда и сложених индустријских грађевина.

У Војводини издато највише дозвола

У другом кварталу 2021. године издато је укупно 6 484 дозволе. Највећи број тих дозвола (5 223) односи се на извођење радова на зградама, док се остатак односи на радове у вези са саобраћајном инфраструктуром, цевоводима, сложеним индустријским грађевинама...

Од укупног броја издатих дозвола, у другом кварталу 49 одсто се односи на новоградњу, док су остале дозволе издате за адаптацију, санацију, реконструкцију и радове одржавања. Посматрано по регионима, у прва два квартала 2021. године највише дозвола издато је у Региону Војводине (4.449), следи Регион Шумадије и Западне Србије (3.849), затим Регион Јужне и Источне Србије (1.811), док је најмањи број издатих дозвола забележен у Београдском региону (1.400).

З. Делић

 

EUR/RSD 117.5777
Најновије вести