За сиромашне део струје и гаса бесплатно

Већ неколико година најсиромашнији грађани Србије имају могућност да део потрошене електричне енергије или природног гаса користе бесплатно, а право на олакшице приликом плаћања рачуна од ове године може да се оствари и за коришћење даљинског грејања.
struja
Фото: pixabay.com

Да би неко домаћинство добило могућност да део енергената користи бесплатно, мора стећи статус енергетски угроженог купца, а како би онима којима је таква помоћ заиста неопходна она била и доступна, максимално је поједностављена процедура за стицање тог статуса.

Средства за субвенционисање трошкова енергената које енергетски угрожени купци користе бесплатно сваке године издвајају се из буyета, а ове је за те намене планирано 1.300.000.000 динара. Приликом доношења Уредбе о енергетски заштићеном купцу, било је речи да ће и више од 300.000 домаћинстава годишње користити ту бенефицију, али се ниједне није пријавило више од 100.000 домаћинстава. Заправо, број домаћинстава која су ту могућност користили углавном се заустављала на око 80.000, а највише се користила олакшица за плаћање струје.


Без плаћања део само једног енергента

Највећи број домаћинстава која стекну статус енергетски угроженог купца олакшицу користи за плаћање струје. Разлог је веома једноставан - при плаћању струје рачун се умањује сваког месеца, а за природни гас само током грејне сезоне, односно шест месеци. Треба рећи и то да они који стекну статус енергетски угроженог купца могу без плаћања да троше део само једног енергента.


За стицање стутуса енергетски угроженог купца потребно је да се испуни неколико услова, међу којима су и број чланова домаћинства и висина укупног месечног прихода. Тако месечни приход једночланог домаћинства не сме да премаши износ од 15.115, 87 динара, за домаћинства с два и три члана лимит је 22.008,40 динара, с четири и пет чланова 28.896,39 динара, док је лимит за домаћинство са шест и више чланова 36.338,33 динара.

Од броја чланова домаћинства зависи и број киловата, односно кубних метара природног гаса који се могу потрошити без плаћања. Једночлано домаћинство током целе године може трошити без плаћања 120 киловата месечно, она с два и три члана 160 киловата, с четири и пет чланова 200, а домаћинства са шест и више чланова 250 киловата. Када је у питању природни гас, једночлано домаћинство током шест месеци може трошити без плаћања 35 кубних метара месечно, она с два и три члана 45, с четири и пет чланова 60, а домаћинства са шест и више чланова 75 кубика месечно.

Да би се ово право и остварило, потребно је и да социјално угрожени грађани редовно плаћају своје рачуне, односно да немају дуговања, али и да не троше више киловата од прописаних лимита. Потрошња струје већа од оне која обезбеђује право на бесплатно трошење дела киловата повлачи за собом губљење статуса енергетски заштићеног купца. Право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије може се остварити ако је месечна потрошња, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака четворострукој количини електричне енергије на која енергетски заштићени купац има право.

Повластица која обезбеђује умањење рачуна за део потрошених енергената важи једну календарску годину па се мора поднети нови захтев који обезбеђује смањење рачуна. Они који примају социјалну помоћ и дечији додатак ово право остварују директно, без подношења захтева.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.3323
Најновије вести