Отпремнина највише 8.000 евра

Влада Србије усвојила је Програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину, на основу којег ће им бити исплаћена отпремнина од 200 евра по години стажа,

објављено је у „Службеном гласнику”. Програм се односи на предузећа за која је Агенција за приватизацију објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, укључујући и 188 предузећа у којима ће приватизација бити окончана кроз стечај.

Предузећа која се приватизују дужна су да сагледају финансијско стање, као и перспективе даљег развоја на основу програма консолидације и да формирају тим за спровођење поступка утврђивања вишка запослених. Тим је дужан да утврди правну и економску основаност вишка запослених, да о покретању тог поступка обавести Националну службу за запошљавање, утврди број потребних радника и укупан вишак запослених, као основ за утврђивање нове организације и систематизације послова, уз обавезу да води рачуна о томе да предузеће може обављати своју делатност и након реализације програма.

Дужан је и да спроведе анкету међу запосленима о спремности за прихватање опција за решавање социјално-економског положаја, пре и након престанка радног односа, донесе предлог програма и да га достави репрезентативним синдикатима и Националној служби за запошљавање.

Након што размотре предлоге Националне службе запошљавања и мишљење синдиката, програм достављају министарству надлежном за послове запошљавања. У року од 30 дана од дана преноса новца по одобреном програму, отпремнин ће бити исплаћене и извештај о томе ће бити достављен Министарству за рад и запошљавање. Радницима који су утврђени као вишак у 2015. години престаје радни однос када се добровољно определе за једну од три опције. Прва је отпремнина у висини од 200 евра по години стажа, у динарској противредности по средњем курсу на дан достављања спискова вишка запоселних, с тим да њена укупна висина не може бити већа од 8.000 евра.

Друга опција је отпремнина обрачуната на начин утврђен Законом о раду, с тим да укупна висина отпремнина не може бити већа од 8.000 евра, а висина средстава по години стажа код последњег послодавца не може бити већа од 500 евра по средњем курсу на дан достављања спискова вишка запослених од послодавца. Трећа је отпремнина у износу од шест просечних зарада по запосленом по последњим подацима Републичког завода за статистику за запослене који имају више од 15 година стажа.

Запослени не може остварити право на отпремнину за период за који му је она већ исплаћена код истог или другог послодавца.

Одлука Владе о Програму за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину ступила је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику”, односно 28. јануара.
Е. Дн.

Нема 300 евра по години стажа
Смањење отпремнине с 300 на 200 евра по години стажа није ништа ново. За вишкове у 2014. години такође су биле предвиђене отпремнине од 200 евра по години стажа, осим за фирме у реструктурирању, за које је Влада Србије предвидела 300 евра.

Међутим, када је реализација социјалних програма пред крај прошле године понуђена радницима предузећа у реструктурирању, многи су били незадовољни јер им је уместо најављиваних 300 у ствари нуђено 200 евра по години стажа, пошто је у међувремену уредба промењена.
 

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести