Војводина даје новац за ознаке географског порекла

Покрајински секретаријат за пољопривреду , водопривреду и шумарство објавио је јавни оглас за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у овој години.
Berba Foto Filip Bakic
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Секретаријат је за ову намену обезбедио милион динара и предвидео да се по овој конкурсној линији може добити минимум 30.000 динара, а максимално 300.000 динара.

Суфинансира се 70 одсто трошкова за израду елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа, трошкови сертификације пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла, чију су контролу и сертификацију урадиле овлашћене организације ове године и трошкови за увођење и сертификацију система безбедности хране ИСО 22000, глобалгаап, брц, ифс, fssc 22000, гост -р, халал, косхер, српски квалитет. 

Право да конкуришу имају физичка лица - регистрована пољопривредна газдинства и правна лица - предузетници носиоци регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства, затим привредна друштва, земљорадничке задруге, удружења грађана и сложене задруге. 

Бесповратан новац ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника новца, након одлуке о расподели новца у складу са приливом новца у buyet АП Војвидне. 

Један од услова је да у моменту исплате новца рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади.

Подносиоци пријава (правна и физичка лица) морају имати плаћен порез, накнаду за наводњавање - одводњавање и измирене обавезе о закупу држаних њива за 2021. годину.

Такође, подносиоци пријава по овом конкурсу не смеју користи подстицаје по неком другом основу за исте намене и не могу имати неиспуњених уговорених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопоривреду на основу раније потписаних уговора. Не могу бити повезана лица у смислу члана 62 Закона о привредним друштвима.

Правна лица морају још и да буду разврстана у микро и мала правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Задруге морају имати и обављену задружну ревизију 

З. Делић

EUR/RSD 117.2824
Најновије вести