У 31 војвођанској општини вишак радника, у 12 мањак

Већ утврђена Фискална стратегија за наредне три године најавила је да ће све оно што није урађено 2015. године морати убрзано да се ради уколико се жели финансијска консолидација државе.

То се односи и на отказе у јавном сектору, коју су, иако најављени, ове године изостали. Због тога ће већ у фебруару наредне године, по Одлуци о максималном броју запослених у јавном сектору, без посла остатити 14.512 запослених у републичким државним органима. До краја 2016. без посла ће у државној служби остатити још 20.000 људи, али то не значи да ће они добити отказ већ само да ће „прећи на финансирање по тржишним принципима”, односно променити послодавца.

По одлуци о максималном броју запослених у јавном сектору, коју је усвојила Влада Србије, у систему државних органа, јавних служби, Аутономне Покрајине Војводине и локалне самоуправе и у МУП-у, укупан број запослених смањује се за 14.152, од тога 8.511 у републичким органима, 250 у Војводини и 5.751 у општинама. Одлука се односи на целокупан јавни сектор, укључујући и јавна предузећа на локалном нивоу. С обзиром на то да је у њима на неодређено време запослено 514.573 људи, очекује се у просеку смањење од 2,82 одсто.

Од 5.751 вишка у локалним самоуправама у Србији, у 31 војвођанској општини има вишка 1.887 запослених. Но, у исто време, Одлука о максималном броју запослених дозвољава нова запошљавања у 12 војвођанских општине, које имају 331 запосленог мање од дозвољеног броја. Тако општина Вршац запошљава 433, а има право на 578 запослених, што значи да у овом тренутку има мањак од чак 145 радника. У Бачкој Паланци имају право да запосле још 48 радника јер је толика разлика између тренутно запослених и максималног броја који је одредила држава.

Тренутно у тој општини ради 601 запослени, а требало би 649. Општина Пландиште има 84 запослена, а требало би 120, што значи да има мањак од 36 људи. У општини Тител ради 121 запослени, а дозвољено је 152, па отуда и разлика од 31. У општини Ковачица, уместо 261 запосленог, тренутно има 235, што значи да има посла за још 26 радника. Мање запослених од предвиђеног максималног броја има и општина Бачка Топола, и то за 21 јер тренутно ради 328 радника, а могло би 349.

Мали Иђош има 101 запосленог, одлука о максималном броју дозвољава јој 121, па отуда има 20 упослених мање. У Опову недостаје 17 запослених; тренутно их има 81, а дозвољен број је 98. У општини Жабаљ има 241 запослени и има простора за још 12 нових радних места јер је утврђени максимални број 253. Нова Црња с 93 запослена има простора за још седам јер је максималан број 100. У Новом Бечеју тренутно ради 235, а могло би 238 радника, што значи да има простора за још три. Једног мање запосленог од дозвољеног броја има општина Сремски Карловци, која тренутно запошљава 83 радника, а има право на 84. Једина војвођанска општина која нема вишка запослених је Ириг. Тамо ради 109 и исто толико је одређено одлуком о максималном броју запослених.

Љ. Малешевић
 

Спискови до краја јануара

Сви републички органи, органи Покрајине Војводине и општина имају два месеца, односно до краја јануара, да направе спискове вишкова запослених да би испоштовали ову Одлуку о максималном броју запослених у јавном сектору.
Одлука о смањењу броја запослених се не односи на републичка предузећа, за које Влада Србије спроводи посебне програме реструктурирања.
 

EUR/RSD 117.5844
Најновије вести