Уместо у дворишту бројило на бандери

Многи грађани Србије, који станују у кућама, имају струјомер/бројило унутар довришта и или сами читају потрошену струју или допуштају улазак овлашћених особа,

који тај посао раде,  у своје двориште. Међутим, та пракса полако се мења, јер је у току измештање струјомера из дворишта. Од јануара 2007. године до краја 2014. године измештено је око 100.000 мерних места, а планирано је да се годишње измести око 35.000 бројила.  Разлога за то је много, указују у “Електропривреди Србије”, истучући да је овај поступак у складу са Законом о енергетици.

Наиме, како би се радницима дистрибуција обезбедио безбедан, потпун и неометан приступ мерним уређајима и инсталацијама, као и месту мерења ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене, одржавања и контроле исправности, већ неколико година измештају се  бројила/струјомери из дворшта. Како кажу у ЕПС-у, на тај начин се омогућава перманентна доступност мерним уређајима и опреми. Измештањем мерних, места, истичу у овој компанији, знатно се смањује могућност неовлашћеног коришћења електричне енергије и омогућава редовно очитавање потрошње, што директно утиче на смањење губитака у дистрибутивној мрежи. Такође, смањује се и потреба за ангажовањем полиције у случајевима обуставе испоруке електричне енергије.

Ипак, грађани су изненађени најавом дистрибуција да ће струјомери бити измештени из дворишта, јер су навикли на досадашњи начин очитавања потрошње, а и извесно је да огроман број потрошача не манипулише потрошњом (не краде струју), да је потрошња реална и да се потрошено плаћа. Из ЕПС-а наглашавају да грађани не треба да се брину јер је планирано да се на бандере и ван приватног поседа изместе сва бројила из кућа и индивидуалних објеката. И док су се до сада бројила углавном  премештала због крађе струје или из техничких разлога, сада се то ради плански, у читавим насељима, јер на то обавезује Закон о енергетици.

Како кажу у ЕПС-у, бројила се у целој земљи измештају из приватних објеката, где год за то има техничких услова. Наравно, дистрибуције прво обавесте грађане, па након тога екипе излазе на терен, јер се тиме олакшава рад и спречавају злоупотребе. За сада се неће измештати бројила из стамбених зграда јер је акценат стављен на индивидуалне стамбене објекте, а овај посао раде овлашћена лица оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“.

Из ЕПС-а указују да се измештањем бројила ван дворишта спречавају  било какве манипулације корисника система, јер је мерно место у сваком тренутку доступно екипама ЕПС-а, без улажења у приватне поседе, односно приватна дворишта. Тиме се спречава крађа струје, али и обезбеђује правовремена реакција у случајевима када дође до пожара или квара на бројилу јер ће радници моћи да приђу мерном месту. Управо то и прописује Закон о енергетици – сва бројила морају бити доступна службеним лицима дистрибуције, не само због очитавања, већ и контроле и одржавања.

Д. Млађеновић

Уобичејена пракса

Иако су бројила на стубовима новина за грађане Србије то је уобичајена пракса у многим државама Европе, али и у Америци и Канади где је улаз на приватни посед забрањен. На тај корак одлучиле су се и неке земље у региону, па су у Грчкој  већ измештена сва бројила из приватних кућа и индивидуалних објеката, а у Црној Гори се на електричним стубовима налази већ 90 одсто мерних места.
 

EUR/RSD 117.9693
Најновије вести