„ДНЕВНИК” открива извештај Унутрашње контроле МУП-а

Прошле године за 72 полицајца одређена је мера задржавања по кривичним пријавама Сектора унутрашње контроле МУП-а.
1

У истом периоду поднето је и 209 кривичних пријава против 209 полицијских службеника и других запослених у Министарству, због постојања основа сумње да су извршили 321 кривично дело, од којих је 247, или 77 процената, кривичних дела с елементима корупције.

Иначе, на нивоу целог Министарства унутрашњих послова, СУК је поднео кривичне пријаве против 399 лица због укупно извршених 537 кривичних дела, од којих је 425 с елементима корупције, тзв. коруптивних кривичних дела.

Ти подаци предочени су у управо објављеном Годишњем извештају Сектора унутрашње контроле МУП-а.

Наводи се да је Сектор у 2019. години примио у рад 5.637 докумената (писана обраћања, притужбе, службене белешке, информације и друга документа) у којима је указивано на различита незаконита и непрофесионална понашања полицијских службеника и других запослених у Министарству.

У истом периоду окончан је рад на провери навода из 5.514 предмета. Од наведеног броја, Сектор је проверавао навода из 2.566 предмета, док је 2.948 предмета прослеђено на даљу надлежност другим организационим јединицама, у складу с одредбама Закона о полицији и Правилником о начину поступања у току притужбеног поступка.

Неким кривичним пријавама обухваћено је више лица која су извршила и више кривичних дела. У пракси се, такође, дешава да у реализацији веће оперативне обраде буде поднета само једна кривична пријава за више кривичних дела (на пример, кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела) и против већег броја полицијских службеника, других запослених у Министарству и/или грађана. У тим случајевима кривично дело је изведено с више радњи извршења кривичних дела као појединачних догађаја и у случају да не постоји организованост криминалне групе, наведене радње би биле самостална кривична дела.

Међу припадницима МУП-а пријављеним у прошлој години највише је полицијских службеника опште надлежности (68), а затим полицијских службеника Граничне полиције (59) и Саобраћајне полиције (49).

Сектор је и у 2019. години подносио кривичне пријаве за кривична дела с елементима корупције, од којих је највише било због злоупотребе службеног положаја (172, или 40,5 процената коруптивних кривичних дела).

Од укупног броја пријављених кривичних дела с елементима корупције (425), полицијски службеници и други запослени у Министарству су извршили 247, док су грађани извршили 178.

Сектор је у 2019. години поднео кривичне пријаве против 33 руководиоца у Министарству.

У периоду јул–октобар 2019. године спроведена је контрола законитости поступања полицијских службеника приликом регистрације возила чија радна запремина прелази 2.000 кубика. Провере су се односиле на возила која су регистрована од 1. јануара 2018. до 15. јуна 2019. године, у 34 полицијске управе (заједно с АП КиМ).

Приликом контроле, методом случајног узорка прегледано је укупно 16.058 досијеа возила и том приликом је констатовано да их недостаје 136, да у појединим случајевима нису уплаћивани прописани новчани износи за уплату пореза и комуналних такси, да су у неким организационим јединицама досијеи возила некомплетни, неажурни и да се не одлажу и не чувају у складу с прописима и роковима чувања, а такође је утврђено и непостојање одговарајућег магацинског простора за смештај и чување архивске грађе.

СУК је у 2019. години поднео кривичне пријаве против 33 руководиоца у Министарству

Контролом је откривена материјална штета по буyет Републике  Србије, односно буyет локалних самоуправа, од 2.280.987 динара. Непосредним руководиоцима је наложено да се против 16 полицијских службеника иницира покретање дисциплинског поступка због учињене тешке повреде службене дужности, а да се 14 полицијских службеника упозори, с обзиром на то да је наступила застарелост за покретање и вођење дисциплинског поступка.


Због пропуста на тапету 90 „плаваца”

Прошле године Сектор је обавио и шест превентивних контрола у организационим јединицама Министарства, и то у полицијским управама у Сремској Митровици, Крагујевцу, Пожаревцу, Смедереву, Новом Пазару и Бору. Након тога је начелницима контролисаних организационих јединица наложено да се због утврђених пропуста у раду предузму мере одговорности према 90 полицијских службеника (против 40 полицијских службеника због тешке повреде службене дужности и десет због лаке повреде службене дужности, а наложено је и да се 40 полицијских службеника упозори).


СУК је наложио и да се 136 досијеа возила која недостају „реконструише”, а такође је предложено да Управа за управне послове, преко Управе Министарства финансија за трезор, по хитном поступку осмисли софтверски програм који би у значајној мери олакшао и убрзао рад референата и који би онемогућио такве и сличне злоупотребе или пропусте у раду.

Након спроведене контроле, надлежним тужилаштвима достављено је укупно пет извештаја, ради доношења јавнотужилачке одлуке, док је против једног грађанина поднета кривична пријава за кривично дело преваре.

М. Бозокин

EUR/RSD 117.5825
Најновије вести