Милојевић позвао судије да предлажу најбоље за ВСС

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић позвао је данас судије да на изборима за чланове Високог савета судства (ВСС) из редова судија предложе набоље колеге, као и да

активно учествују у реформи правосуђа и својим радом допринесу брзом не само отварању већ и затварању преговора о поглављу 23 са ЕУ.

““Позвам вас да предложите најбоље судије из својих редова. Најбоље по својим личним, интелектуалним, моралним и стручним особинама, јер само такви ће моћи да одговоре изазовима који нас очекују, и буду гаранти независности судства, то је једна од најважнијих уставних надлежности ВСС“, рекао је Милојевић на Годишњем  саветовању судија у Врњачкој Бањи које организује ВКС.На тај начин, како је навео, неће се поновити грешке из прошлости, већ ће се од њих направити јасна дистинкција.

Подсећајћи да је наш стратешки документ за усклађивање са правним токовима ЕУ Национална стратегија за реформу правосуђа 2013. до 2018.године, уз акциони план за њено спровођење, као и да су ВСС и ВКС носиоци тих активности, Милојевић је позвао судије да се у тај процес укључе и својим радом дорпринесу што бржем отварању и затварању поглавља 23.Милојевић је током обраћања судијама критиковао непримерене коментаре у медијима и то, како је рекао, чак и у оним са националном фреквенцијом о раду судова, судија и председника судова.

“Опет се чују предлози о образовању анкетних одбора због наводних криминалних радњи појединаца или институција чиме се по мом миšљењу нарушава освештани принцип поделе власти на законодавну, извршну и судску. Судови су ти који коначно дају оцене и квалификације да ли су одређене радње криминалне или не“ , истакао је председник ВКС.

Са друге стране, он је навео да и судије на известан начин доприносе таквој атмосфери непоштујући наведени принцип поделе власти.Милојевић је истакао да вршење судијске функције не сме бити предмет недостојних утицаја, подстицаја, притисака, претњи или интервенција, те да свако, ко својим актом недостојног утицаја наруши и угрози независност судије, треба да буде подложан законској санкцији.

Када је у питању рад судова у првих девет месеци ове године, Милојевић је рекао да су судови решили 1.417.556 предмета.““Могу рећи да је на почетку овог периода у свим судовима у Србији било нереšено 2.848.268 предмета, а да је на крају остало нереšено 2.956.645 предмета“, рекао је Милојевић И напоменуо да је у том периоду у свим судовима у Србији укупно било у раду 4.375.447 предмета.

Наведени подаци, према његовом мишљењу, упућују на несумњив закључак да су судови осносно судије у Србији добро радиле мада, како је навео,  када се детаљно погледају резулати рада свих судова појединачно уочавају се велике диспропорције у погледу броја примљених предмета и у погледу решених предмета.
Милојевић,међутим, сматра да је то вишедеценијски проблем донекле ублажен новом мрежом судова.

Забрињавајуће је, казао је, то што су у кривичној материји судови показали веома лоше резултате, нарочито у решавању старих предмета и додао да је на резултате рада судова у великој мери утицала четворомесечна обустава рада адвоката због које је био одлаган велики број суђења, мимо воље судства.
Као последицу имамо незадовољне грађане, а сада и очекиван повећан прилив предмета у судовима који суде у другом степену, навео је Милојевић и додао да се од судова не очекује само да буду независни у раду, да поступају једнако према свима, да подрžавају владавину права и штите људска права, већ и да у том раду буду ефикасни.

““Грађани морају да се увере да су закони и они који их примењују, судови и судије - независни, правични и ефикасни у поступању у сваком тренутку“, поручио је председник ВКС судијама.

(Танјуг)

EUR/RSD 117.1420
Најновије вести