ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА Мургашком девет година затвора за убиство брата

Апелациони суд у Новом Саду правоснажно је на девет година затвора осудио Радослава Мургашког из Новог Сада због убиства брата. Тиме је потврђена првостепена пресуда новосадског Вишег суда од 24. фебруара ове године.
ubistvo sentandrejski
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Радослав Мургашки (51) је оглашен кривим због убиства брата Жарета (46) на новосадској Клиси 12. јуна 2020, године као и због  недозвољене производње, држања, ношења и промет оружја и експлозивних материја. Суд је окривљеном претходно утврдио за кривично дело убиство казну затвора у трајању од осам година, а за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење, промет оружја и експлозивних материја две године, те му изрекао јединствену казну затвора у трајању од девет година, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Наведеном пресудом, од окривљеног су одузети пиштољ и муниција, док су законски заступници иза покојног оштећеног ради остваривања имовинскоправног захтева упућени на парнични поступак.

Против првостепене пресуде жалбу су изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду и бранилац окривљеног, али је Апелациони суд у Новом Саду након одржане седнице већа 15. септембра одбио жалбе као неосноване. У образложењу своје одлуке, другостепени суд навео је да је кривични поступак спроведен без битних повреда, те да је на основу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања, првостепени суд оценио да се у радњама окривљеног стичу сви битни елементи кривичног дела убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. На основу изведених доказа, Виши суд у Новом Саду је несумњиво утврдио све одлучне чињенице за пресуђење ове кривичноправне ствари.

Коб­ног да­на, ка­да се де­си­ла тра­ге­ди­ја ко­ја је чи­та­ву по­ро­ди­цу Мургашки за­ви­ла у цр­но, пре­ма ре­чи­ма ком­ши­ја, Жа­ре је до­шао ку­ћи с по­сла да узме не­што и ви­део бра­та с ко­јим се су­ко­био. По­том су се  чу­ли пуц­њи. Еки­па Хит­не по­мо­ћи је по при­ја­ви иза­шла на те­рен, али, на­жа­лост, Жа­ре­ту ни­је би­ло спа­са.

Д. Н.

 

EUR/RSD 117.3380
Најновије вести