Нови Сад погодило јако невреме, пљусак, град... (Видео)

Нови Сад је око поднева захватило невреме, са грмљавином и обилном кишом, а кратко време падао је и лед. Услед јаких падавина, поједини делови града брзо су били потопљени, а возила су остајала заробљена скоро под водом.
Nevreme u Novom Sadu 4 Foto: F. Bakić
Фото: Dnevnik.rs

Пешаци су се сналази, кишобрани нису пуно помагали, те је већина до куће или посла стигла скроз мокра. Док је олуја трајала саобраћај је био значајно успорен, а и аутобуси ЈГСП-а су каснили, све док се ситуација није смирила. 

У кратком року пало више од 52 литра кише по квадратном метру, а све надлежне градске службе биле на терену

Да би сагледао стање проузроковано великом количином падавина, члан Градског већа за комуналне послове Владимир Стојковић обилазио је новосадске улице. Како је нагласио, 12 интервентних екипа ЈКП „Водовод и канализација” на терену је радило на прочишћавању „када” у улицама Темеринској и Кисачкој и код „Меркура”. Екипе тог предузећа, уз подршку ВД „Шајкаш“ радиле су и на отпушавању сливничких одвода, контроли пумпи, али и на лоцирању критичних тачака.

Фото: Филип  Бакић

“ Пало је више од 52 литра кише по квадратном метру за два сата, а градска мрежа може да прими око 20 литара по кварату, па су због тога и настали проблеми .Ради се пуним капацитетом, помагали смо да у једној кући у Улици Јована Храниловића не дође до поплаве” , рекао је Стојковић.

 Он је сугерисао Новосађанима који имају проблеме да се јаве Градској комуналној инспекцији на бројеве 4872-444, 4872-520 и 4872-530 и Управи за ванредне ситуације – оперативном центру Нови Сад на број 1985.

Стојковић је додао да ће надлежне службе чинити све да што пре дође до потпуне нормализације стања.

По речима директора „Водовода и канализације” Гвоздена Перковића, количина падавина која је задесила наш град је неуобичајена и изузетно велика, и проблеми су највећи на поменутим, већ познатим кризним тачкама. Саобраћај се јуче није одвијао у Индустријској улици, а постепено се нормализовао у другим улицама града.

С обзиром на услове на терену и временске прилике, надлежне градске службе биће ангажоване колико год за то буде потребе, рекли су из Граске куће.

По добијању временске прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода и обавештења Управе за ванредне ситуације, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић наложио је свим градским предузећима да буду у стању приправности да би у случају потребе адекватно реаговали.

Д. Ристић

Фото: Јелена Ивановић 

Критичне тачке Детелинара и Клиса

По речима портпаролке „Водовода и канализације” Бориславе Пејановић критичне тачке су биле Детелинара и Клиса, као и „када”, Кисачка и Темеринска улица, али и део Булевара Европе и Футошка улица, код Електротехничке школе, који је такође био поплављен, те је саобраћај у тим деловима био врло отежан. Како је рекла, све екипе „Водовода” су биле на терену с комплетном механизацијом, интервенишући на саобраћајницама које су биле проблематичне услед преоптерећења одвода.

“Не постоји канализациони систем који би том брзином којом се киша накупљала на саобраћајницама могао усисати толику количину воде, тако да Нови Сад по томе није иза других градова у свету “, објашњава портпаролка „Водовода и канализације” Борислава Пејановић. “Наше екипе су у константној приправности и у потпуности смо спремни, нарочито након мајских поплава 2014. године.”

у ОШ „Све­то­зар Мар­ко­вић То­за” пао део кро­ва, ни­ко ни­је по­вре­ђен

То­ком обил­не ки­ше, у ОШ „Све­то­зар Мар­ко­вић То­за” на Де­те­ли­на­ри део кров­не кон­струк­ци­је је про­пао у две учи­о­ни­це, а сре­ћом, ни­ко од уче­ни­ка и за­по­сле­них ни­је по­вре­ђен. Због то­га је на­ста­ва од­мах об­у­ста­вље­на, а не­ће је би­ти ни у среду.

“Под те­ре­том ки­ше и вла­ге на­то­пио се изо­ла­ци­о­ни ма­те­ри­јал па се тај „ро­штиљ”, по­вр­ши­не око че­ти­ри ква­драт­на ме­тра, под те­жи­ном сру­шио”, ка­же ди­рек­тор ОШ „Све­то­зар Мар­ко­вић То­за” Пе­тар На­ран­чић.”Гра­ђе­вин­ска ин­спек­ци­ја је због то­га за­тво­ри­ла осам учи­о­ни­ца. Гра­до­на­чел­ник нас је на­звао у ро­ку од не­ко­ли­ко ми­ну­та, рас­пи­тао се о слу­ча­ју и по­слао све по­треб­не еки­пе у шко­лу.”

На­ран­чић до­да­је да је, за­ва­љу­ју­ћи тој бр­зој ре­ак­ци­ји, од­мах ура­ђен за­пи­сник и обез­бе­ђен про­бле­ма­тич­ни део згра­де, а већ да­нас сти­жу гра­ђе­вин­ци да по­пра­ве ште­ту.

Д. Р.

EUR/RSD 117.5794
Најновије вести