Сто хиљада динара за прворотке, 5.000 уместо поврата ПДВ-а

Измењени Закон о финансијској подршци породици с децом биће, судећи према најавама, усвојен до краја године, скоро годину дана после завршене јавне расправе.
beba
Фото: www.freeimages.com

Тако ће се пред посланицима предлози везани за побољшање породичних услова живота наћи са скоро 10 месеци закашњења. Но, ово кашњење требало би ипак да донесе и неке добробити: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања планира да повећа родитељски додатак за рођење детета. Тако ће за прву бебу из буџета бити исплаћен једнократни износ од 100.000 динара, а повећаће се износи и за друго, треће и четврто дете. Досадашњи додатак износио је 39.345,83 динара за прво дете, 153.857 динара за друго, 276.930 динара за треће дете, и 39.236 динара за четврто дете. Овај додатак и до сада се исплаћивао једнократно за прво дете, док се додатак за друго, треће и четврто дете исплаћује у 24 једнаке месечне рате. Месечна рата родитељског додатка за друго дете износи 6.410,71 динара, за треће 11.538,75 динара, а за четврто 15.384,84 динара. Како наводе у Министарству, ови износи и даље ће се исплаћивати у 24 месечне рате, с тим да ће се незнатно повећати.

Право на родитељски додатак до сада су имале мајке, држављанке Србије, с пребивалиштем у Србији и здравственим осигурањем Репубичког завода за здравствено осигурање. Закон о финансијској подршци породици са децом прописао је само три случаја када се отац може појавити као носилац права на родитељски додатак: када мајка детета није жива, када је напустила дете, и када из објективних разлога мајка не може да непосредно брине о детету.

Из Министарства најављују да би неке одредбе овог закона могле да се промене, те ће ово право моћи да остваре и стране држављанке с пребивалиштем на територији Србије, као и очеви, ако су мајке детета стране држављанке.


Неопходна документа

Да би породиље дошле до породиљског додатка, од докумената им је потребан извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, извод из Матичне књиге рођених, фотокопија здравствене картице, фотокопија радне књижице, решење послодавца о праву на породиљско одсуство, потврда о пријави на ПИО, фотокопија уговора о раду, решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност (за мајку која самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице). Потребан је још и обрачун зараде за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно, извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно, решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последних 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године решење о коначној основици, само за лице које самостално обавља делатност, као и потврда о оствареној заради.


Уз родитељски додатак, исплаћиваће се и паушал од 5.000 динара уместо поврата ПДВ-а на беби опрему. Тако ће у историју отићи скупљање рачуна и губљење време пред шалтерима, како би се рефундирали трошкови пореза на додату вредност при куповини колица, пелена, кревеца, бенкица и остале опреме, неопходне за новорођенче. Паушал ће бити везан за родитељски додатак, те неће бити ни додатних потврда о висини прихода родитеља. Прцена је и да ће уштеде по породици практично бити мање, али ће већи број родитеља имати прилику да добије и овај попуст.

Измене Закона о финансијској подршци породицама са децом покренула су још 2014. године удружења грађана Родитељ, Центар за маме и Србија у покрету, у оквиру кампање “П(Б)раво за маме”. Удружења родитеља тражила су да се накнаде за трудничко и породиљско одсуство уплаћују директно породиљама, уместо преко послодаваца, који потом рефундирају средства од Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, како би се смањила огромна кашњења. Такође, за исплату породиљске накнаде требало је преко стотину докумената, а дуга и компликована процедура привреду је коштала 690 милиона годишње, тада је рекла Бојана Селаковић, чланица УО Удружења “Родитељ”.

Према новим одредбама, од Нове године право на накнаду за породиљско одсуство моћи ће да остваре и жене самосталне предузетнице, жене ангажоване по основу ауторског уговора, уговора о делуу и уговора о привременим и повременим пословима, ако су на тај начин зараду примале најмање 18 месеци пре рођења детета. Накнаду за породиљско одсуство имаће и мајке које су на Бироу рада и нису оствариле право на накнаду по основу незапослености, као и жене које су 24 месеца пре рођења биле пољопривредне осигуранице 24 месеца пре рођења детета. Просек накнаде биће обрачунават на основу просека плата у последњих 18 месеци и то до највише три просечне плате. До сада се израчунавао на 12 месеци, највише до пет просечних плата.

Е. Д.

EUR/RSD 117.5703
Најновије вести