Мање посла за сезонце повећало незапосленост

Стопа незапослености у Србији у првом кварталу 2017. била је 14,6 одсто и мања је 4,4 процентна поена у односу на исти период прошле године, саопштио је Републички завод за статистику.
berba sezonski radnici FICA
Фото: Дневник (Филип Бакић)

Како је наведено, незапослених у Србији је у првом кварталу ове године, у односу на исти период 2016, било 149.300 мање.

Стопа незапослености је 1,6 процентни поен већа него у четвртом кварталу 2016. године.

Стопа незапослености, по подацима РЗС-а, у првом кварталу ове године, за становништво старо 15 и више година, била је 14,3 одсто за мушко и 15 одсто за женско, и најмања је била у Београдском региону (13,2 одсто).


Нити раде нити се школују

Статистички подаци показују и да је удео младих који нити раде нити су у било каквом систему образовања у укупној популацији младих између 15 и 24 године старости већи 2,2 процентна поена у односу на претходни квартал и да сада износи 18,7 одсто. Код популације од 15 до 29 година старости та стопа износи 24,2 одсто, односно готово четвртина младих тог узраста представља неискоришћени људски ресурс и с аспекта рада и с аспекта образовања.


Највећа стопа незапослености у том периоду је била у Региону јужне и источне Србије (17,2 одсто), док је у Региону Шумадије и западне Србије износила 14,7 одсто, а у Региону Војводине 13,6 одсто.

По подацима РЗС-а, у поређењу с претходним кварталом, у првом кварталу 2017. број запослених лица био је 79.200 мањи, док је број незапослених 43.000 већи.

Запосленост је значајније смањена у неформалној сфери – 66.600 лица – првенствено у пољопривреди, услед смањеног обима сезонских радова у посматраном периоду године, а пад запослености негативно се одразио на незапосленост и неактивност.

Незапослених у Србији је у првом кварталу ове године, у односу на исти период 2016, било 149.300 мање

По подацима РЗС-а, формална запосленост повећана је 99.400 лица, највећим делом у делатностима прерађиивачка индустрија и услуге смештаја и хране, док је дошло до смањења неформалне запослености у пољопривреди, што је резултирало и стопом неформалне запослености 1,3 процентни поен нижом у првом кварталу ове године у односу на исти период лане.

По подацима РЗС-а, половину новозапослених у периоду први квартал прошле године – први квартал ове чине лица старија од 55 година, док је незапосленост најзначајније смањена у категорији 25–44 године старости –82.600 лица, при чему је ихвећина статус незапослених заменила статусом неактивних, а не статусом запослених.

Позитиван тренд повећања запослености и смањења незапослености од првог квартала 2016. до првог квартала 2017. одразио се и на младе од 15 до 24 године старости, али, како се наводи у саопштењу РЗС-а, смањење стопе незапослености код те популације од 7,1 процентних поена, у односу на исти период прошле године, није само резултат смањења броја незапослених већ и негативног демографског тренда и, последично, све мањег обима популације у том узрасту.

Како се наглашава у саопштењу РЗС-а, Анкета о радној снази је најобухватнији и једини међународно упоредиви инструмент за праћење кретања на тржишту рада, којом се региструју демографске и социоекономске карактеристике становништва старијег од 15 година.

Главни циљ те анкете, којом је било обухваћено око 14.857 домаћинстава, од чега је анкетирано 11.915 домаћинстава, односно 28.730 лица старости 15 и више година, јесте оцењивање обима радне снаге, односно запосленог и незапосленог становништва, при чему се под запосленошћу подразумева рад како у формалном сектору, тако и у неформалном.

Д. Млађеновић

 

EUR/RSD 117.3378
Најновије вести