БДП Србије порастао 5,0 посто у првом кварталу 2020.

БЕОГРАД: Реални раст бруто домаћег производа Србије износио је 5,0 пости у првом кварталу 2020. године, у односу на исти период годину раније, објавио је данас Републички завод за статистику.

Према десезонираним подацима, БДП је у прва три месеца ове године опао у односу на претходни квартал за 0,6 процената.

Значајан међугодишњи раст бруто додате вредности су у првом томесечју забележили грађевинарство, за 19,6 одсто, информисање и комуникације (11,8%), сектор државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите (11,8%) и сектор индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама (4,5%).

Кад је реч о расходима, реални раст је забележен код свиха грегата употребе БДП-а.

Издаци за финалну потрошњу домаћинстава су повећани међугодишње за 3,2 процента, за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) за 3,4 посто, а издаци за финалну потрошњу државе за 12 процената.

Бруто инвестиције у основна средства су забележила раст од 10,7 одсто, извоз робе и услуга за 3,1 посто и увоз робе и услуга за 8,3 процента, наводи се у саопштењу.

EUR/RSD 117.4890
Најновије вести