Добит има 390 државних фирми, а губитак 135

У извештају у економским целинама у Србији у 2018. години Агенција за привредне регистре посебно је обрадила финансијске перформансе јавних предузећа, уз напомену да су она дала запажен допринос кретању домаће привреде.
firma, pixabay.com
Фото: pixabay.com

Од 637 јавних предузећа, колико постоји у Србији, 561 је сачинило извештај о пословању. У тим јавним предузећима лане је било 117.507 радника, што је 590 мање него у 2017. години. Највећи број јавних предузећа – 216, или 38,5 одсто – пословало је у сектору снабдевања водом и управљању отпадним водама, затим у снабдевању електричном енергијом, паром и климатизацији – 28,6 одсто. Та два сектора су ангажовала нешто више од половине укупног броја радника у јавним предузећима, а у великим системима посао је лане имало 74.877 запослених, што је 63,7 одсто од укупног броја оних који раде у јавним предузећима.

117.507 радника ради у јавним предузећима

Пословни резултат јавних предузећа је, као и претходних година, и лане био позитиван и износи 27,33 милијарди динара. Међутим, он је 21,4 одсто мањи од оног у 2017. години због споријег раста пословних прихода од пословних расхода.

74.877 људи посао је лане имало у великим системима

У извештају АПР-а наводи се да су јавна предузећа и лане, настављајући позитивно пословање започето 2015. године, завршила с позитивним нето резултатом у износу од 5.067 милиона динара. Међутим, његова вредност је мања чак 80,3 одсто у односу на 2017. годину. Број јавних предузећа која су лане профитабилно пословала је смањен за 24, уз истовремено повећање броја оних која су негативно пословала за десет.


Допринос струје

Са секторског аспекта, највећи допринос оствареном позитивном нето резултату јавних предузећа у прошлој години дала су предузећа у снабдевању електричном енергијом, гасом, паром и клизатизацији. Она јесу лане остварила укупан добитак од 11,1 милијарди динара, али је он 60,5 одсто мањи него у 2017. години.


С друге стране, негативан утицај имала су предузећа из грађевинарства, која су, настављујући тренд негативног пословања, лане завршила с укупним губитком од 10.201 милион динара. Њихов губитак је 37,3 одсто већи од забележеног у 2017. години.

Од укупно 15 сектора у којима су лане пословала јавна предузећа, 11 је завршило за позитивним нето резултатом, а код пет је забележено смањење укупног добитка.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5935
Најновије вести