Док се не доставе извештаји, АПР издаје скоринг 2014-2018.

БЕОГРАД: Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, према уредби Владе Србије, продужен до 4. августа ове године, а за привредна друштва која још нису доставила тај извештај и све док га не доставе, Агенција за привредне регистре (АПР) издаје скоринг за период 2014-2018. године.
potpis ugovor
Фото: Tanjug/pixabay.com, ilustracija

Тај скоринг је утврђен за укупно 101.577 друштава, од којих је са одличним и веома добрим бонитетом било 16.855 друштава.
АПР је почетком овог месеца омогућила да свим заинтересованим корисницима буду доступне услуге бонитета (свеобухватна оцена предузећа дата на основу прегледа завршног рачуна) са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину.

Избором скоринга АПР, као референтне оцене бонитета коју ће Народна банка Србије користити за обављање монетарних операција, потврђена је објективност и кредибилитет који та оцена има на финансијском тржишту земље и показује водећу улогу коју АПР има као сервис привреде, саопштено је из те агенције.

Истичу да то указује и на још једну значајну улогу коју АПР има као један од учесника у подстицању развоја домаћег тржишта капитала.

Скоринг, као оцена бонитета коју АПР пружа, присутан је на домаћем тржишту од 2007. године, а почев од 5. маја 2020. године корисницима је доступна трећа верзија те оцене, утврђена по моделу који је прилагођен савременим условима пословања, уз поштовање свих правила финансијске анализе.

Агенција утврђује скоринг примењујући квантитативну анализу, на основу података из финансијских извештаја за последњих пет година, а најмање три, полазећи од области делатности коју привредно друштво обавља.

Поред тога, у квалитативној анализи се користе ажурни подаци о неликвидности, забрани располагања средствима на рачунима код банака, затим о покренутим правним поступцима, као и све друге релевантне информације.

За привредна друштва над којима је покренут неки правни поступак (стечај, ликвидација, статусна промена), затим која су дужи временски период неликвидна, новооснована друштва или за која нема или нема довољно података, оцена бонитета се не утврђује, а скоринг се исказује ознакама статуса.

Ограничења која је НБС прописала у погледу корпоративних обвезница које ће прихватати у монетарним операцијама, односно оне које су емитовала привредна друштва која, према оцени АПР, имају одличан бонитет и веома добар бонитет, показују њено опредељење да инвестира у квалитетне хартије од вредности, чији су емитенти привредна друштва која имају одличну или веома добру способност измиривања обавеза, као резултат остварене високе профитабилности, финансијске стабилности и сигурности, као и флексибилности у пословању, додаје се у саопштењу.

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести