НБС већи бонус за аутоосигурање

БЕОГРАД: Народна банка Србије (НБС) усвојила је на седници Извршног одбора измене Одлуке о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу, наводи се у саопштењу НБС.
nbs tanjug
Фото: Tanjug

Том изменом увећан је износ бонуса (тј. попуста на премију осигурања од аутоодговорности) за осигуранике у првом и другом премијском степену. За осигуранике у првом премијском степену износ бонуса је увећан за 10 процентних поена, а за осигуранике у другом премијском степену за 5 процентних поена.

Ово практично значи да је усвојено решење којим се смањује премија осигурања од аутоодговорности за најсавесније возаче, односно власнике моторних возила (којих је око 60%). Већи бонуси ће се примењивати од 30. јуна 2020. године, што представља унапређење постојећег бонус-малус система у осигурању од аутоодговорности адекватнијим одређивањем премије за осигуранике који својим моторним возилом не угрожавају друга лица, односно њихову имовину.

Овим се потврђује опредељење НБС да у домену своје надлежности предузима активности којима се подстиче повећање безбедности у саобраћају.

Како се истиче, овај систем омогућава да нижу премију плаћају осигураници који немају штете, а да они који штете проузрокују, плаћају вишу премију осигурања.

У НБС очекују да ће ове измене допринети бољој заштитити интереса осигураника одређивањем износа премије осигурања од аутоодговорности приближније нивоу ризика настанка осигураног случаја, и да ће стимулисањем повећане опрезности у саобраћају, превентивно деловати и на смањење броја одштетних захтева, а самим тим позитивно утицати на пословање друштава за осигурање која пружају услуге осигурања од аутоодговорности, наводи се у саопштењу.

EUR/RSD 117.5800
Најновије вести