Прва рата одложеног пореза доспева на наплату 10. фебруара

Износ доспелих обавеза се одлаже најдуже на 24 једнаке месечне рате а прва рата доспева 10. фебруара ове године и не може бити мања од 1.000 динара.
novac isplata placanje
Фото: Tanjug (D. Goll, ilustracija)

БЕОГРАД: Уредбом којом су уређени поступак и начин одлагања плаћања пореза и доприноса, ступила је на снагу 2. јануара и објављена је на сајту Пореске управе, а по њој прва рата одложеног пореза доспева 10. фебруара ове године и не може бити мања од 1.000 динара.

Уредбом се привредним субјектима, који су се определили за одлагање доспелости обавеза, плаћање одлаже без спровођења посебног поступка.

Уредба омогућава одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и пореза и доприноса на личну зараду предузетника и пољопривредника и то у висини износа неплаћене обавезе чија је доспелост за плаћање одложена у складу са уредбом, односно закључком Владе Србије.

Износ доспелих обавеза се одлаже најдуже на 24 једнаке месечне рате а прва рата доспева 10. фебруара ове године и не може бити мања од 1.000 динара.

На сличан начин може да се одложи плаћање аконтације пореза на добит правних лица, аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за предузетнике и пољопривреднике који су се определили за исплату личне зараде.

Уредбом је прописано да се може одложити плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који се нису определили за исплату личне зараде.

Такође и аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за предузетнике паушалце.

EUR/RSD 117.1933
Најновије вести