Сутра ступа на снагу Закон о поштанским услугама

БЕОГРАД:  Законом о поштанским услугама који ступа на снагу сутра стварају се услови за већи степен заштите корисника поштанских услуга, већа одговорност и већи број поштанских оператора и пошиљаоца, нове услуге, либерализација тржишта, што ће омогућити једноставније и приступачније сервисе за грађане.
posta srbije
Фото: Tanjug

Како кажу у ЈП „Пошта Србије“ за Танјуг, посебно је унапређен аспект безбедности и заштите пошиљака, корисника и запослених код поштанских оператора.

Скупштина Србије усвојила је крајем октобра Закон о поштанским услугама чији је циљ да допринесе ефикаснијем функционисању поштанске мреже и унапређењу услова приступа тој мрежи, као и да доведе до развоја тржишта поштанских услова, сходно потребама привреде и грађана.

Доношењем овог закона регулише се тржиште поштанских услуга, постиже се усклађивање са законодавством Европске уније, актима Светског поштанског савеза и захтевима Светске трговинске организације.

Појачана је одговорност оператора за евентуално насталу штету на пошиљкама, односно прецизније прописана права и обавезе поштанских оператора, која ће омогућити већи ниво заштите запослених код јавног поштанског оператора, као и заштиту поштанске технологије, кажу у то предузећу.

У ЈП „Пошта Србије“ као најзначајнију измену у Закону о поштанским услугама истичу поступак евидентирања броја личне исправе пошиљаоца приликом пријема вредносних и откупних пошиљака.Овим се обезбеђује већи ниво заштите за све учеснике у токовима поштанског саобраћаја, кажу.

Законом су утврђене измене права и обавезе корисника поштанских услуга и поштанских оператора у погледу рокова за изјављивање рекламација за оштећене пошиљке, и за обавештавање корисника о исходу након подношења рекламације.Корисник може изјавити рекламацију поштанском оператору у року од 60 дана у унутрашњем, односно у року од шест месеци у међународном саобраћају.

Рок у ком је оператор у обавези да обавести корисника о исходу пријављене рекламације сада је осам дана.

Нови Закон омогућио је и новину по питању пријема пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају - дискреционо право дато оператору и запосленима код оператора, да у току пријема пошиљке у унутрашњем саобраћају, у присуству корисника, изврше увид у садржину пошиљке уколико постоји сумња која се односи на недозвољени садржај.

У међународном поштанском саобраћају, технологија пријема пошиљака је непромењена у односу на претходни Закон.У образложењу закона наведено је да претходна законска решења нису могла да прате захтеве тржишта поштанских услуга које карактерише појава растућих и променљивих захтева корисника и све већег броја нових поштанских оператора у делу комерцијалних поштанских услуга.

Примена новог Закона о поштанским услугама пођеднако је значајна за грађане и привреду, као и за поштаске операторе и све остале учеснике на тржишту, кажу за Танјуг у ЈП „Пошта Србије“.

Квалитетније и приступачније услуге поштанских оператора омогућиће једноставније пласирање и продају производа, посебно путем електронске трговине, њен даљи развој и допринос укупном развоју привреде, наводе.

Такође, делимичном либерализацијом тржишта, у делу резервисаних поштанских услуга за јавног поштанског оператора - где је опсег масе за пријем, прераду, превоз и уручење писмоносних поштанских пошиљка смањен са 100 грама на 50 грама увећава се конкурентност и капацитет тржишта.

Остале поштанске услуге обухватају пријем, прераду, превоз и уручење пакета масе преко десет килограма у унутрашњем поштанском саобраћају, пријем, прераду и превоз пакета масе преко десет килограма у међународном поштанском саобраћају, у полазу, прераду, превоз и уручење пакета масе преко 20 килограма у међународном поштанском саобраћају, у долазу, услуге додатне вредности, допунске услуге.

Предвиђене су и казнене одредбе, а казне ће износити од 10.000 до три милиона динара у зависности о ком прекршају је реч.

EUR/RSD 117.5896
Најновије вести