Мења се обрачун просечних плата у Србији

Нова методологија израчунавања плата за узорак ће узимати све пореске пријаве, а просечне плате ће се израчунавати на основу обрачунатих зарада за текући месец.
Isplata/Dnevnik.rs/arhiva
Фото: Dnevnik.rs

"Републички завод за статистику (РЗС) просечне плате у Србији до сада је рачунао на основу узорка од 8.000 фирми, односно њихових локалних јединица, а од ове године рачунаће на основу пријава Пореској управи о обрачунатим порезима и доприносима", рекла је начелница Оделења за тржиште рада у Републичком заводу за статистику Весна Пантелић.

Она је рекла да се просек плата у Србији од 1963. године рачуна на основу месечног истраживања о запосленима и зарадама запослених (РАД-1), током кога одабране фирме попуњавају образац о броју запослених и маси исплаћених зарада у одређеном месецу.Просечне нето зараде за новембар прошле године у Србији износиле су 47.575 динара, а највише су биле у Београдском региону 58.902 динара, док су најниже у Шумадији и западној Србији, где је просек био 40.696 динара по запосленом.

Додала је да су из узорка од 8.000 фирми искључени запослени у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране, као и запослени на привременим и повременим пословима.Према подацима РЗС у Србији је активно 87.000 правих лица, где је запослено око 1.500.000 људи, и 165.000 предузетника, где је запослено око 300.000 људи.

Она је најавила да ће у фебруару јавност бити информисана о новом извору и новој методологији за обрачун просечних зарада, као и о упоредном приказу просечних зарада за 2017. годину на бази истраживања РАД 1 и на бази података из Пореске управе.

Пореска управа, према њеним речима, не располаже информацијом о томе да ли је свака зарада за коју је поднета пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД образац) заиста и исплаћена, па ће се нови подаци о просечним зарадама односити на обрачунате, не на исплаћене зараде.

"РЗС ће у фебруару објавити упоредне податке по једној и другој методологији али не очекујемо значајнија и већа одступања од један до два одсто на општем нивоу, осим код просечних плата у општинама где ће се од сада рачунати просек зарада оних који у њој живе, а не оних који раде у тим општинама", објаснила је Пантелић.

Нова методологија израчунавања плата за узорак ће узимати све пореске пријаве, а просечне плате ће се израчунавати на основу обрачунатих зарада за текући месец, што значи да у просек неће улазити ванредне исплате зарада пред празнике које се не односе на тај месец, као што је до сада био случај. 

Dr Miggyy
14.01.2018 • 09:58
Ако не може плата да порасте радом, онда ће променом методологије обрачуна. Тако ће моћи да плата радницима се повећа до, више пута помињаног нивоа, веће но икад. Статистичари и политичари могу да кажу све што желе или не желе, али новчаник радника најбоље потврђује материјалну истину. За сада када смо зајашили дно европског стандарда, наши вођи могу да нас лажу до миле воље, но не могу да излажу наше празне новчанике, ако их уопште носимо. Нико не чува празну кесу?
EUR/RSD 117.2821
Најновије вести