Највишу и најнижу јунску зараду раздваја 95.423 динара

НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, просечна јунска зарада запослених у Србији била је 65.070 динара, што је 45 динара више од оне исплаћене месец дана раније, када је у ковертама било 65.025 динара.
kancelarija kompjuteri
Фото: pixabay.com

Више новца било је и у коверти у коју је стала медијална зарада, а разлика је 130 динара, па је око половини укупно запослених, који заправо зарађују до износа те зараде, у јуну исплаћено 49.999 динара.

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности за које РЗС објављује податке, у седам је зарада била виша од републичког просека, а у 12 мања. Између највише и најниже просечне зараде по делатностима у јуну јаз је огроман и износи чак 95.423 динара, а када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, која је у јуну била за динар мања од 50.000  динара, у две делатности зарада је била нижа од тог износа.

Просечна зарада у јуну је у две делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 134.622 динара, а потом у финансијским делатностима и делатности осигурања – 107.085 динара.


Зараде мање од 40.000 динара

Запослени у неколико области у јуну су зарадили мање од 40.000 динара. Најмање новца било је у коверти запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 36.665 динара. Следе зараде запослених у области остале личне услужне делатности и тог месеца биле су 37.175 динара, а они који раде у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације - 38.659 динара. У области прераде дрвета и производа од дрвета, осим намештаја, јунска просечна плата била је 39.002 динара.


Најмање јунске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 39.379  динара, а та делатност једина је у којој су оне биле испод 40.000 динара. Мање од 50.000 динара, у просеку, зарадили су још само запослени у осталим услужним делатностима - 47.410 динара.

Просечна зарада виша од 100.000 динара у јуну је исплаћена у 12 области. Највише су, у просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима – 175.817 динара, а следе они који раде у области производње дуванских производа - 153.881 динар. На трећем месту по висини зарада у јуну су оне исплаћене запосленима у ваздушном саобраћају - 152.004 динара. Запослени у области научно истраживање и развој у јуну су, у просеку, зарадили 133.207 динара, а они који раде у  области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих  фондова, 120.594 динара. Запослени у области експлоатација сирове нафте и природног гаса у јуну су, у просеку, зарадили 113.030 динара, услужним делатностима у рударству и геолошким истраживањима - 108.010 динара, а у области управљачке делатности, саветовања у вези с управљањем - 106.468 динара. Они који раде у области телкомуникације у јуну су, у просеку, зарадили 100.791 динар, у производњи кокса и деривата нафте - 101.465, а производњи основних фармацеутских производа и препарата 101.439 динара. У области осигурања, реосигурања и пензијских фондова, осим обавезног социјалног осигурања, запослени су у јуну зарадили 100.077  динара.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5782
Најновије вести