Повећан неопoрезиви део зараде, олакшице за почетнике у послу

БЕОГРАД: Неопорезиви део зараде биће повећан за више од 3.000 динара по запосленом, а почетници у бизнису имају могућност ослобађања плаћања пореза на зараду и то за девет радника по фирми, утврђено је изменама Закона о порезу на доходак грађана које је усвојила Скупштина Србије. 
it kompanija, Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Постојеће олакшице за запошљавање нових радника биће продужене и у 2018. а требало је да истекну до краја ове године, а измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које је такође усвојио парламент предвиђају и нову олакшицу за младе који почињу сопствени бизнис. 

Та олакшица подразумава ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање и порезе на зараде у години оснивања предузећа и у наредној години. 

Нова решења почеће да се применују од 1. јануара 2018. године

Изменама Закона о порезу на доходак грађана прецизирано је да ће неопорезиви део зараде радника уместо 11.790 динара, као што је до сада било, бити повећан на 15.000 динара од 1. јануара 2018. године. 

Тада ће почети да се примењује и нова минимална цена рада коју је усагласио Социјално економски савет, а која ће износити 143 динара по радном сату. 

То је за 10 одсто више него у овој години када је минимална цена рада по сату износила 130 динара. 

Минималну зараду прима око 350.000 радника у Србији који су ове године месечно примали 22.620 динара, а од 1. јанара 2018. ће примати за 2.202 динара више, односно примаће месечно 24.822 динара. 

Изменама Закона о порезу на доходак грађана предвијено је да почетници у бизнису могу да остваре право на ослобађање од плаћања пореза на основу зараде, и то се односи на зараду предузетника и највише девет новозапослених у његовој фирми. 

Према усвојеним изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, предвиђено је да најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35 одсто просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у претходних 12 месеци почев од новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси.

Скупштина је усвојила и измене Закона о порезу на добит правних лица које треба да поједноставе отпис такозваних „проблематичних кредита“, односно ненаплативих потраживања по основу кредита одобрених физичким и правним лицима. 

EUR/RSD 117.2760
Најновије вести