Ваздухопловци за целу просечну плату прелетели ИТ сектор

НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето плата у јуну ове године износила је 43.633 динара. Од 19 делатности за које се објављују подаци о просечним нето зарадама, у јуну ове године у шест је забележена нето плата већа од републичког нивоа, док је у преосталих 13 она мања.
aerodrom, tanjug ilustarcija
Фото: Tanjug, ilustracija

Месец раније, у мају, било је две делатности више у којима су нето зараде запослених биле веће од просека на нивоу државе, односно осам.

По истом извору, јунску нето плату већу од републичког просека имали су запослени у рударству – 81.415 динара, али је она 8.862 динара мања него у мају. Запослени у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром у јуну су просечно зарадили 84.122 динара, што је 9.764 мање него месец раније. У информисању и комуникацијама просечна нето плата у јуну била је 95.688 динара, што је 1.416 више него у мају. Запослени у финансијским делатностима и делатности осигурања у јуну бележе нето плату од 96.811 динара, али је она 5.249 мања него месец раније. Јунска нето зарада запослених у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима била је 67.062 динара. У државној управи и обавезном социјалном осигурању у јуну је просечна нето плата износила 62.944, што је 1.045 динара мање него у мају. Мању јунску нето плату имају и запослени у образовању – 55.814 динара, 703 мање него у јуну, док су они који раде у здравству и социјалној заштити у јуну имали просечну нето плату 55.814 динара, што је 357 више него у мају.

Јунску нето плату већу од 100.000 динара, по подацима РЗС-а, имали су запослени у седам различитих области, две мање него у мају. Ипак, и у јуну, као и претходном месецу, највећу нето плату имају запослени у ваздушном саобраћају – 177.277 динара. Они су, за разлику од других области, имали јунску нето зараду већу 1.667 динара него у мају. Иза њих су запослени у производњи дуванских производа – 142.726 динара, затим у услужним делатностима у рударству – 134.050. Запослени у рачунском програмирању и консултантским деланостима у јуну су остварили просечну нето плату од 123.293 динара и налазе се на четвртом месту по висини нето зарада за тај месец. Они јесу зарадили више од две просечне републичке плате, али и једну мање од оних који раде у ваздушном саобраћају.


Сви запослени у рударству зарађују више од републичког просека

Од свих 19 делатности за које РЗС објављује податке, једино су сви запослени у областима рударства у јуну зарађивали више од републичког просека. Укупан просек нето зарада запослених у рударству у јуну износио је 81.415 динара. Од тога су зараде у експлоатацији угља 79.830 динара, експлоатацији сирове нафте и природног гаса 110.864, експлоатацији руде метала 74.836, осталом рударству 57.418 и услужним делатностима у рударству 134.050.


Међу онима који су у јуну премашили 100.000 динара нето плате су запослени у експолоатацији сирове нафте и природног гаса – 110.864, финансијским услугама – 109.777 и научном истраживању и развоју – 101.474 динара.

Запослени у производњи кокса и деривата нафте у јуну су имали просечну нето зараду од 93.118, у програмским активностима и емитовању – 95.187 динара и то су две области у којима су нето зарада премашиле 90.000 динара.

Као и свих претходних месеци, у јуну су просечно најмање зарађивали запослени у делатности припремања и послужења хране и пића – 30.029 динара, што је око 1.000 мање него у мају, осталим личним услужним делатностима – 31.206, што је такође 1.027 динара мање него месец раније, и запослени у поправци рачунара и предмета за личну употребу – 31.774 динара, што је 1.157 мање него у мају.

Просечна нето јунска плата запослених у јавном сектору била је 59.389 динара, а највећу су остварили они који раде у јавним државним предузећима – 70.192. Од целокупног јавног сектора за који су објављени подаци, само запослени у јавним локалним предузећима – 50.334 и администрација на нивоу општина – 50.322 динара имали су јунску просечну зараду мању од републичке.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5880
Најновије вести