Управа царина олакшава планирање пословања привредницима

БЕОГРАД: На сајту Управе царина Србије од 23. децембра, поред националне доступна је и регионална електронска база обавештења која су обавезна кад је у питању сврставање робе и захваљујући којој привредници сада могу унапред да се информишу о прописима који се примењују на робу чијим се прометом баве у ЦЕФТА региону.
1
Фото: Управа царина

Настојећи да изађе у сусрет привреди и обезбеди правну сигурност странака у поступку, Управа царина је у сарадњи са Немачком агенцијом за међународну сарадњу (ГИЗ) креирала националну и регионалну базу података о важећим обавезујућим обавештењима што доприноси сигурности и значајнијем степену предвидивости пословног окружења.

Учесницима у царинском поступку који прибаве обавезујуће обавештење, што је документ који се издаје на захтев странке и представља гарантни акт уведен у правни систем Царинским законом, гарантује се да ће, под у њему наведеним условима, моћи да остваре своја права.

Кликом на линк: https://transparency.cefta.int/ebti/bti/btigrid може се извршити увид у преко 1.000 националних и регионалних обавезујућих обавештења, чиме се омогућава и другим привредницима који желе да се баве истом делатношћу да са већом сигурношћу планирају своје пословне подухвате.

Национална и регионална електронска база обавештења о сврставању робе, која је по својој структури и функционалности слична бази податка коју користе чланице ЕУ (ЕБТИ), омогућиће брже и ефикасније усаглашавање тарифног сврставања робе на регионалном нивоу, увид у праксу и ставове других администрација, а олакшаће и идентификацију робе у случајевима провере преференцијалног порекла.

Увођењем електронских база обавезујућих обавештења о сврставању робе Управа царина Србије је потврдила лидерску позицију у овој области у региону и направила још један значајан искорак у правцу модернизације свог пословања.

EUR/RSD 117.5832
Најновије вести