Јавни позив за послодавце и незапослене Роме

Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у партнерству са Центром за производњу знања и вештина, а уз подршку Немачке организације за међународњу сарадњу – ГИЗ, објавила је позив за послодавце и за незапослене представнике Ромске заједнице и повратнике, по Споразуму о реадмисији, са територије Града Новог Сада да учествују у пројекту „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду”
1
Фото: ilustracija/pixabay

Мере подршке тог пројекта подразумевају:

  • Програм радног ангажовања за пружање услуге Помоћ у кући у оквиру којег ће 15 жена бити подржано кроз реализацију обуком и сертификацијом тих за пружање услуга Помоћ у кући, док ће њих десет бити укључено у радни ангажман код лиценцираних пружалаца услуга Помоћ у кући у Новом Саду. Радни ангажман ће трајати укупно три месеца, а кандидаткиње ће примити новчану надокнаду.
  • Програм радне активације  у оквиру којег ће десет Рома, Ромкиња и повратника, који су корисници новчане социјалне помоћи, бити радно ангажовани три месеца у јавним институцијама и организацијама. Кандидати и кандидаткиње ће примити новчану надокнаду за период радне активације.
  • Програм подршке при запошљавању код познатог послодавца подразумева обуке за занимања које ће се одвијати у стварном радном окружењу у којима компанија преузима улогу пружаоца услуга за десет заинтересованих незапослених Ромкиња и Рома и повратника, како би стекли знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и за њихов лакши улазак на тржиште рада. Програм ће трајати три месеца, а полазници ће примити новчану надокнаду.
  • Кроз Програм подршке самозапошљавању за пет заинтересованих незапослених лица биће подржано у започињању сопственог бизниса кроз менторство и набавку основне опреме за започињање посла.

Више информација о условима и начину пријављивања dostupno je на веб сајту Центра за поризводњу знања и вештина, путем следећих линкова:

као и путем мејла cpzvns@gmail.com или телефоном на број 060 5650 111.

Период реализације пројектних активности је до 30. новембра 2022. године. Пројекат је усмерен на смањење сиромаштва, повећање запослености и социјалне укључености Рома и повратника у Новом Саду. Због специфичности Новог Сада и дугогодишњег искуства пројектних партнера у планирању и имплементацији различитих приступа при инклузији и запошљавању ове циљне групе, пројекат ће се састојати од низа прилагођених активности које су дизајниране за различите подгрупе циљане популације.

Очекивани резултати пројекта су повећане могућности стицања прихода кроз самозапошљавање и ново запошљавање, као и унапређен интегрисани међусекторски приступ у заједници запошљавању Рома и повратника.

EUR/RSD 117.1262
Најновије вести