План генералне регуације КЦВ: Већи комплекс, доградња...

Планом генералне регулације Клиничког центра Војводине, урбанисти су предвидели проширење капацитета садашњег комплекса, као и Пастеровог завода, Медицинског факултета и Завода за трансфузију крви.
с
Фото: Dnevnik.rs

Највећи део планом обухваћеног подручја од око 25 хектара између Футошке улице, Хајдук Вељкове, Приштинске и продужетка Улице Новосадског сајма, предвиђен је за комплекс Клиничког центра Војводине, који ће се, како је наведено, развијати према програму корисника и у складу с потребама града и региона, као и савремених трендова у организацији високоспецијализованих болничких установа. Планом је условљено задржавање објеката некадашње градске болнице, а њихова ће функција зависити од организације целокупног комплекса. Позиција и габарити нових објеката биће дефинисани у зависности од организације болничких садржаја и на основу “Мастер плана Клиничког центра”.

Урбанисти сматрају да би гранична спратност на обухваћеном подручју требало да буде три етаже и евентуално поткровље, осим за зграду Поликлинике, која тренутно има шест спратова, и могуће ју је надоградити за још једну етажу. План предвиђа и завршетак Дијагностичко-терапеутског центра (ДТЦ), уз могућност изградње хоспитала, смештаја за лежеће пацијенте, као засебног објекта до пет, шест спратова.

Будући да су објекти техничког блока у веома лошем стању и застареле технологије, предвиђени су нови, висине до два спрата. Осим тога, даљом разрадом плана биће издвојени и простори за изградњу нових болничких објеката, али и пратећих, попут гаража, архива.

Када је реч о објектима Медицинског факултета, урбанисти су оставили могућност за делимичну надоградњу, као и доградњу новог корисног простора, не више од три, односно четири спрата, док су за Завод за трансфузију крви Војводине предвидели евентуалну надоградњу до два спрата и доградњу у делу уз Улицу Новосадског сајма. За Пастеров завод констатовано је да постоји потреба за проширењем капацитета и да ће то бити реализовано у склопу КЦ  Војводине.

План предвиђа и промену намене простора на коме се налазе две стамбене куле са самачким становима уз продужетак Улице Новосадског сајма, и то у општеградски центар у функцији здравствене, болничке делатности или нека друга компатибилна намена. Северозападно од комплекса КЦ Војводине урбанисти су предвидели формирање јавног паркинга, не само за кориснике комплекса већ и околних објеката.

Када је реч о саобраћајној инфраструктури, планира се продужетак Приштинске улице и њено повезивање са Дринском и Улицом Миколе Кочиша. Након тога, Миколе Кочиша ће практично постати сервисна саобраћајница у оквиру Клиничког центра, а Улица Новосадског сајма биће продужена према западу. Саобраћајнице у оквиру болничког комплекса ће, на местима где услови то дозвољавају, бити проширене.

План генералне регулације Клиничког центра Војводине на јавном увиду је до 17. јуна.

Пастеров завод споменик културе

Клинички центар Војводине просторно и функционално се развио из Велике градске болнице, која је на том простору изграђена 1909. године. Неколико зграда на углу Футошке и Хајдук Вељкове улице су управо из тог периода. Остали објекти, око 40, грађени су касније, а последњи је дијагностичко-терапеутски центар у југозападном делу комплекса, који још није завршен. Уз Футошку улицу се налази пословни комплекс “Санитарија” и већа парцела са објектом од значаја за градитељску баштину који је у функцији Клиничког центра (Институт за биохемију). Зграда Пастеровог завода, “Хемптова кућа” и споменик Лују Пастеру са околином споменици су културе.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.1709
Најновије вести