Нови Сад

Нови Сад Расписан тендер за спајање улице Бате Бркића с Футошким путем
Спајање Улице Бате Бркића с Футошким путем, које се најављује већ неколико година, постаје све извесније након што је у уторак Управа за грађевинско земљиште и инвестиције расписала тендер за извођача радова.
Нови Сад Вечерас на Булевару Михајла Пупина: Музика оживљава корзо
Концерт под отвореним небом почиње вечерас у 20.21 сати на месту где је некада био корзо, тачније, на Булевару Михајла Пупина, испред здања Бановине.
Нови Сад Дечија изложба отворена у дворцу Еђшег
Близу 30 радова приказано је у оквиру изложбе дечјих мозаика, која је отворена у дворцу Еђшег као део програма Фестивала домаће савремене уметности НОА, који се у граду одржава до 19. септембра.
Нови Сад Ву­че­вић о Променади: Ни­ко ни­је угро­жен ни­ти би то Град до­зво­лио
– Про­ве­ра­ва­мо сва­ки дан чи­ње­ни­це и би­ће ван­ред­на ин­спек­циј­ска кон­тро­ла – из­ја­вио је за „Днев­ник” гра­до­на­чел­ник Но­вог Са­да Ми­лош Ву­че­вић по­во­дом са­оп­ште­ња Ли­ге си­ци­јал­де­мо­кра­та Вој­во­ди­не у ко­јем ли­га­ши по­зи­ва­ју над­ле­жне град­ске слу­жбе и ин­ве­сти­то­ре бу­ду­ћег тр­жног цен­тра „Про­ме­на­да” да хит­но ре­ше про­блем с под­зем­ним во­да­ма да не би до­шло до не­са­гле­ди­вих по­сле­ди­ца по ко­му­нал­ну ин­фра­струк­ту­ру и нор­ма­лан жи­вот у Но­вом Са­ду.
Нови Сад Свечано обележен дан резервних војних старешина
Дан резервних војних старешина обележен је пријемом делегације Организације резервних војних старешина Новог Сада (ОРВС) у Градској кући. Осим културног дела програма, резервним војним старешинама, као и бројним организацијама, уручени су признања и захвалнице.
Photo
Нови Сад ЦВЕТНА ПИЈАЦА Тује и четинари доминирају ове сезоне
Прва јесења Цветна пијаца, традиционално је по петнаести пут, одржана на платоу испред СПЕНС-а, а предивно цвеће и зеленило грађани ће моћи да разгледају и сутра.
Нови Сад Сахране за суботу, 15. септембар
На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Нови Сад Да­нас отва­ра­ње Но­во­сад­ског фе­сти­ва­ла књи­ге
Но­во­сад­ски фе­сти­вал књи­ге (НО­ФЕК) зва­нич­но ће би­ти отво­рен да­нас од 11 ча­со­ва, а тра­ја­ће до не­де­ље, 16. сеп­тем­бра, на пла­тоу СПЦ „Вој­во­ди­на” (Спенс). Фе­сти­вал се дру­гу го­ди­ну за­ре­дом одр­жа­ва у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња „По­ен­та”.
Нови Сад Пред­ста­вља­ње књи­ге о до­бро­вољ­ци­ма из САД у Првом светском рату
Пред­ста­вља­ње књи­ге др Ми­ла­на Ми­ци­ћа „Аме­ри­кан­ци – срп­ски до­бро­вољ­ци из САД (1914–1918)” би­ће ор­га­ни­зо­ва­но да­нас од 19 ча­со­ва у Исто­риј­ском ар­хи­ву гра­да Но­вог Са­да, Фи­ли­па Ви­шњи­ћа 2а.
Нови Сад До­бро­вољ­но ва­тро­га­сно дру­штво у Бе­ге­чу деценијама међу најбољима
– До­бро­вољ­но ва­тро­га­сно дру­штво у Бе­ге­чу по­сто­ји од 1923. го­ди­не, а већ де­це­ни­ја­ма ва­жи за јед­ну од нај­бо­љих еки­па – ка­же ва­тро­га­сац Ва­са Фи­ли­по­вић.
Нови Сад Се­зон­ска про­ме­на ра­чу­на­ња вре­ме­на: Удар на би­о­ри­там или не?
Већ го­ди­на­ма се бар два­пут го­ди­шње по­ле­ми­ше о то­ме да ли је се­зон­ско по­ме­ра­ње ка­заљ­ке на са­ту оправ­да­но или не.
Нови Сад Улица Тараса Шевченка без воде
​​​​​​​Данас, 14. септембра због радова на санацији хаварије без воде ће до 14 сати бити улица Тараса Шевченка у Новом Саду.
Нови Сад Захваљујући кампањи „Лето у Новом Саду” стигли туристи из Кине, Шпаније, Аустралије, Израела...
Нови Сад бележи сталан раст броја туриста, а све је више оних који долазе из далеких земаља, саопштено је из Туристичке организације Новог Сада (ТОНС).
Нови Сад Сарадња КЦНС и ПУ „Радосно детињство”: Малишани пишу и цртају
Директори Културног центра Новог Сада и Предшколске установе „Радосно детињство” Бојан Панаотовић и Мирјана Ђурђев јуче су потписали споразум о сарадњи тих двеју установа.
Нови Сад Калеидоскоп културе: Циркус, концерти, представе, опера за децу
НОВИ САД: У оквиру програма “Калеидоскоп културе” у суботу ће симболично у 20.21 часова, на Булевару Михајла Пупина, где се некада налазио чувени новосадски корзо, бити одржан велики концерт Војвођанског симфонијског оркестра с диригентом Александром Којићем и солистима Фонда за унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин”.
Нови Сад Велико спремање Града на Светски дан чишћења
Градска предузећа и удружења грађана, ангажовали су се поводом предстојећег Светског дана чишћења у више акција уређења на неколико градских локација.
Нови Сад Псећи шпацирунг у Еђшегу 15. септембра
​​​​​​​Еђшег - културна станица и Удружење за заштиту животиња СПАНС организују догађај Псећи шпацирунг који ће се одржати у суботу 15. септембра са почетком од 17 часова у башти културне станице Еђшег.
Нови Сад Измена саобраћаја у делу Детелинаре због радова
Реконструкција вреловодне мреже у улицама Миленка Грчића и Банатској почиње данас, 14. септембра.
Нови Сад Учење о социјално осетљивим групама у Медицинској школи
Пројекат „Ухвати филм – пусти предрасуде”, који реализује креативно-афирмативна организација „Парнас”, одржаће се 17. и 19. септембра у Средњој медицинској школи „7. април”.
Нови Сад Аудиција за мале глумце у Театру 34
Аудиција за пријем нових чланова у Школу глуме одржаће се у петак од 11 сати, на сцени Театра 34 (Пашићева 34).
EUR/RSD 118.2078
Најновије вести