Квалификације СП 2019: Србија – Грузија 105:87 (видео)

Теже него што крајњи резултат говори, Србија је савладала Грузију у 2. колу Г групе за одлазак на Светско првенство у Кину 2019. године. Наши кошаркаши су до двоцифрене предности стигли у финишу треће деонице, а меч дефинитивно преломили половином четврте.
Meč Srbija - Gruzija Foto: Fonet
Фото: FoNet

 Гру­зи­ни су по­ка­за­ли да има­ју пре­ци­зан шут, али су „та­њи“на цен­тар­ским по­зи­ци­ја­ма, па та­ко ни­су има­ли ре­ше­ња за нај­е­фи­ка­сни­јег у на­шем ти­му, Ми­ро­сла­ва Ра­ду­љи­цу. Ср­би­ја је би­ла сјај­на у дру­гом де­лу, по­ка­зав­ши кла­су у од­но­су на го­сте.

Од стар­та се ви­де­ло да су Гру­зи­ни вр­ло до­бра и шу­тер­ски од­лич­но „на­ште­ло­ва­на“ еки­па. Ка­жња­ва­ли су сва­ко ка­шње­ње у од­бра­ни на­шег ти­ма, при­ла­го­ђа­ва­ли се раз­ли­чи­тим по­став­ка­ма од­бра­не, па су ус­пе­ли да по­ве­ду са шест по­е­на пред­но­сти (13:19). По­га­ђа­ли су го­сти за три по­е­на, али ка­да су се на­ши ре­пре­зен­та­тив­ци кон­со­ли­до­ва­ли у од­бра­ни, а под обру­чи­ма је до­ми­ни­рао Ра­ду­љи­ца, по­сле трој­ке Ђо­ко­ви­ћа пр­ва де­о­ни­ца за­вр­ше­на је не­ре­ше­ним ре­зул­та­том.

Фото: FoNet

Од­лич­но је наш тим играо у де­фан­зи­ви у дру­гој че­твр­ти­ни, стао је шут Гру­зи­не, па им је тре­ба­ло ско­ро че­ти­ри ми­ну­та до пр­вих по­е­на у том пе­ри­о­ду игре. На­ши ко­шар­ка­ши су у том пе­ри­о­ду про­пу­сти­ли при­ли­ку да ство­ре осет­ни­ју пред­ност, јер су се у на­став­ку го­сти же­сто­ко рас­пу­ца­ли, на­док­на­див­ши све прет­ход­не про­ма­ша­је. На­ту­ра­ли­зо­ва­ни Аме­ри­ка­нац Дик­сон уба­цио је три уза­стоп­не трој­ке и вра­тио пред­ност Гру­зи­ји, а на од­мор се оти­шло уз ми­ни­мал­ну пред­ност го­сту­ју­ћих ко­шар­ка­ша (44:45).

На­ста­ви­ла је Гру­зи­ја  на фе­но­ме­нал­ним шу­тем из­ван ли­ни­је 6,75, ко­ри­сти­ли су сва­ку при­ли­ку ко­ја им се ука­за­ла, али, ис­по­ста­ви­ло се, то је има­ло огра­ни­чен рок тра­ја­ња. На­ши ко­шар­ка­ши су бр­зом тран­зи­ци­јом до­ла­зи­ли до по­е­на и убе­дљи­во су до­би­ли тре­ћу че­твр­ти­ну, по­ста­вив­ши те­ме­ље за оно што је по­том усле­ди­ло.

Фото: FoNet

До­ду­ше, тре­ба­ло је на­шим мом­ци­ма ви­ше од два ми­ну­та до пр­вих по­е­на у по­след­њој де­о­ни­ци, али он­да је ви­ђе­но оно што смо сви че­ка­ли: со­лид­на од­бра­на, брз про­ток лоп­те  и пре­ци­зна „ра­фал­на паљ­ба“ за три по­е­на. По­га­ђа­ли су Ма­чван и Си­мо­но­вић, а на­кон дру­ге трој­ке на­шег ка­пи­те­на, по­ло­ви­ном по­след­ње че­твр­ти­не, на се­ма­фо­ру је ста­ја­ло 88:72 и по­бед­ник се на­зи­рао. До кра­ја, све је би­ла ствар ру­ти­не, али су на­ши мом­ци од­и­гра­ли с пу­но енер­ги­је до кра­ја ме­ча и сти­гли до убе­дљи­ве по­бе­де.

Д. Кнежић


Ср­би­ја – Гру­зи­ја 105:87 (21:21, 23:24, 30:19, 31:23)

БЕ­О­ГРАД: ха­ла „Алек­сан­дар Ни­ко­лић“, гле­да­ла­ца: 6.000. Су­ди­је: Са­хин (Ита­ли­ја), Ма­нос (Грч­ка) и Ки­у­лин (Ру­му­ни­ја).   

СР­БИ­ЈА: Ра­да­нов, Те­пић 2, Си­мо­но­вић 12, Ма­чван 18 (6 ск), Па­у­нић 8 ( 6 ск, 5 ас), Ле­шић, Ма­рин­ко­вић 5, Ра­ду­љи­ца 28 (8 ск), То­до­ро­вић 8, Пе­но 17 (9 ас), Ђо­ко­вић 5, Га­гић 2.

ГРУ­ЗИ­ЈА: Дик­сон 36 (9 ас), Ро­га­ва, Бо­и­са, Мар­ко­и­шви­ли 10 (7 ск), Пе­ца­ци­ја, Дар­би­ад­зе, Бе­ри­шви­ли 11, Бо­ко­ли­шви­ли 14, Два­ли­шви­ли 2, Ци­ки­шви­ли 6, Бе­ка­у­ри, Би­тад­зе 8.


Ђорђевић: Срце играча све показало, уздигнуте главе напред

Селектор кошаркашке репрезентације Србије Александар Ђорђевић похвалио је своје играће после победе против Грузије, али и истакао поједине недостатаке који су, како је навео, последица мањка времена. 

"Важна победа, велика за нас. Урадили смо две добре ствари за кратко време. Играчи нису ушли довољно мирно у меч против екипе која добро шутира, слабо смо преузимали због неуиграности, али то је нормално у оваквим тренуцима. Доживљавам позитивне емоције. Показали су квалитет, честитам и њиховим садашњим и некадашњим тренерима. Њихово срце је све показало. Идемо напред уздигнуте главе" изјавио је Ђорђевић на конференцији за медије. 

Селектор Србије је направио паралелу између првог дуела са Аустријом и вечерашњег са Грузијом.

"Прва утакмица је била полетна без много непознатих, а друга је створила бојазан да се не изгуби. Било је очигедно да су неки играчи били под ручном, пре свих Паунић. Симоновић, Мачван и Радуљица су показали лидерске способности", истакао је Ђорђевић који је апострофирао нереализована слободна бацања као један од проблема у овом мечу. 

Ђорђевић је имао подробно виђење ситуације око ФИБА и изостанка играча из Евролиге. 


Г Гру­па

Ср­би­ја – Гру­зи­ја 105: 87

Аустри­ја – Не­мач­ка 49:90

Та­бе­ла: Ср­би­ја, Не­мач­ка 2-0, Гру­зи­ја, Аустри­ја 0-2.


"Велики знак питања је око састава тима за наредну рунду квалификација. Ево пример Бирчевића који није могао због клуба да игра вечерас утакмицу. Ово су ствари за дубљу анализу. Свако гледа у свој тањир, а треба да направимо трпезу и сви заједно направимо заједничку политику. Ово је историјски моменат. Када представници федерација то ураде биће кошарка на много вишем нивоу. Кошарка је игра прецизности и аутоматизама, а не само да се играћи изведу на терен. Ми тренери радимо тежак посао и плачемо за добрим условима. Нама је решење наметнуто, а ја вапим и апелујем да сви свирамо по истим нотама", рекао је Ђорђевић додајући да ће се репрезентација уочи фебруарских мечева са Немачком и Аустријом окупити у Минхену. 

Селектор Грузије Илијас Зурос честитао је Србији на победи.

"Имају доброг селектора и играче. Заслужили су победу, били су бољи. Ми смо имали много проблема са повредама, а играли смо против искуснијег ривала. Нажалост, у јакој смо групи. Недостаје нам много искусних играча, Диксон је добар, али нема подршку. За нас је најважнија следећа утакмица против Аустрије која неће бити лака. Желим Србији све најбоље у наставку квалификација", поручио је Зурос.

Наредну утакмицу у квалификацијама за Светско првенство Србија ће одиграти против Немачке у гостима 23. фебруара, а два дана касније гостује Аустрији.

EUR/RSD 117.5704
Најновије вести