ПРИСТАН НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ БЕГЕЈА Компанија Рубикон шипинг планира нови пројекат

ПЕРЛЕЗ: На раном јавном увиду, који траје до 10. фебруара, налази се елаборат за израду Плана детаљне регулације пристаништа за сопствене потребе у Перлезу.
1
Фото: Ж. Балабан

Израду плана наручио је и платиће власник бродоградилишта у Перлезу, компанија „Рубикон Шипинг” из Београда.

Планирано пристаниште било би смештено на левој обали реке Бегеј, између бродоградилишта и бродске преводнице. На једном делу већ се налазе објекти које је, у претходном периоду, изградило Бродоградилиште „Бегеј”. У питању су складишна хала, портирница, два помоћна објекта непознате намене, конструкција колске ваге са бетонским навозима, један објекат контејнерског типа за вагара, два вертикална пристана, четири битве за вез бродова, усипни кош за житарице са навозом за камионе, армиранобетонски темељ и носећа челична конструкција стуба елеватора (са гравитационим цевоводом) за утовар житарица у пловила, трафостаница и приступни пут. 

Према важећој планској документацији, подручје обухваћено Планом детаљне регулације већим делом је намењено за формирање лучког подручја. Западни део обухвата подручје посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“, и то површине са режимом заштите трећег степена.

У трећем степену заштите могу се обављати управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу из­градњу. Предметно земљиште на коме је планирано пристаниште за сопствене потребе дефинише се као грађевинско земљиште за потребе претовара робе односно расутих терета.

Текст и фото: Ж. Балабан 

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести