Песник Иван Негришорац добитник награде Стеван Пешић

Ивану Негришорцу, песнику из Новог Сада, припала је награда „Стеван Пешић“ за песничку књигу „Огледала Ока Недремана”, у издању „Лагуне“ и Фондације „Група север“ из Новог Сада, једногласно је одлучио жири у саставу Зоран Ђерић, Зденка Валент Белић и Владимир Гвозден.
ivan negrisorac
Фото: Dnevnik (Branko Lučić)

Ово признање додељује Градска библиотека Новог Сада и месна заједница Ковиљ, родног места књижевника Стевана Пешића.

- Четири деценије песничког присуства Ивана Негришорца сведоче о његовој песничкој снази и поетичкој уверљивости, али и о његовим песничким, односно поетичким преображајима који нису само формалне природе, него и суштинске, суштаствене. Из простора неоавангарде и постмодернизма, ка спевовима по узору на оне средњовековне, религиозне природе, на једној и појединих нео/симболистичких примера - наводи у образложењу жири.

По оцени жирија, нова песничка књига може се читати као песнички путопис. Са формалног аспекта, за ове стихове карактеристични су традиционални поетички поступци и лирски тон, честа опкорачења, наративност, сликовитост, рима и, повремена, онеобичена интерпункција, којом се постиже експресивност и драматичност исказа. Када је у питању религиозни аспект ових стихова, као и у претходним књигама, песник и његова поезија доспели су у стање јединства са митопејски опеваним Свевишњим и Универзумом - сакрално се изједначава са естетским. Певање на међи овоземаљског и оностраног наговештава могућност путовања и путописања у оба правца – и сагледавање и лица и наличја егзистенције.

- У овим песмама кретање се одиграва и кроз време – у ширим цивилизацијским раздобљима или само у границама личне прошлости- наводи жири.- Сећање је кретање које је у стању да превали велике удаљености. Да би се безбедно путовало овом димензијом код Негришорца долази до срећног укрштања разума и емоције. Свевременост интелектуалног наслеђа изузетних појединаца прожима благонаклоност, поштовање, чак и љубав „без које ништа постојало не би“ (“Из које таме допире ова светлост”). Овако срећан спој као да ствара временске капсуле у којима се лирски субјекат смешта у ауру великих мислиоца и бива награђен предахом – као највећом наградом савременог живљења.    

Иван Негришорац (Трстеник, 1956) је професор на Филозофском факултету у Новом Саду, предаје теорију књижевности и креативно писање. Пише поезију, прозу, драмске и критичке текстове, бави се проучавањем српске књижевности и културе. Објавио је 15 књига песама, роман „Анђели умиру”, као и драме: Фреди умире; Куц-куц; Истрага је у току, зар не?; Видиш ли свице на небу, као и критичке монографије: Легитимација за бескућнике. Српска неоавангардна поезија: поетички идентитет и разлике, Лирска аура Јована Дучића, Истрага предака: Искушења колективног и индивидуалног опстанка и Његошевски покрет отпора. Добитник је низа књижевних и других награда и признања   

  Н. П.

 

EUR/RSD 117.3637
Најновије вести