Језикоманија: Мирославов и Мирослављев

Присвојни придеви који су настали од личних имена могу да доведу људе у недоумице. Да решимо бар неке од њих:
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Миличин (Милица)

У облику присвојног придева на -ИН, нпр. Миличин, који је настао од имена Милица, врши се палатализација. Облик Милицин је неприхватљив.

Грујин (Груја/Грујо)

Од хипокористика Груја/Грујо присвојни придев настаје уз помоћ суфикса -ИН: ГРУЈИН. Будући да је Ј део творбене основе датог хипокористика, обавезно се пише и у облику присвојног придева.

Андреин (Андреа)

Женско лично име Андреа је страног порекла, те се сугласник Ј не умеће између Е-А. Облик присвојног придева од наведеног имена гласи Андреин, без сугласника ј између два  вокала.

Павлов (Павле)

Властита именица Павле се мења по И врсти: Павле, Павла, Павлу... Присвојни придев од личног имена Павле је добијен додавањем суфикса -ОВ на творбену основу имена и гласи Павлов.

Мирославов или Мирослављев (Мирослав)

Пише се и једно и друго. Присвојни придеви од презимена на -ОВ граде се наставком -ЉЕВ: Павловљев (од Павлов), Веселиновљев (од Веселинов), Тургењевљев (од Тургењев). За лична имена допуштени су присвојни придеви на ОВ и ЉЕВ: Мирославов и Мирослављев, Томиславов и Томислављев, Бориславов и Борислављев. Једино је правилан облик Мирослављево јеванђеље.

Н. Мирковић

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести