Језикоманија

Култура / Наслови Језикоманија: Укратко, напречац и заузврат
Познато вам је да се речца ЛИ увек пише се одвојено: Да ли си ту? Је ли тако? Пишеш ли ти тај домаћи?
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: Орао или миш?
Ко­ри­сти­те ком­пју­тер? Он­да вам је нео­п­ход­но по­моћ­но сред­ство, фа­мо­зни миш (хар­двер, по­крет­но-не­по­крет­ни део ва­шег ра­чу­на­ра). Ле­ви та­стер, де­сни та­стер... Ви клик­ће­те! А сло­ва и сли­ке на мо­ни­то­ру се сме­њу­ју...
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА Упа­ла му се­ки­ра у мед
Бла­го ње­му, упа­ла му се­ки­ра у мед. Зна­те ли ка­ко је на­стао тај из­раз? По­ку­ша­ће­мо да вам об­ја­сни­мо.
Култура / Наслови Језикоманија: Правилно је иза
Свакодневни говор, поготово онај који нам „сервирају” на разним медијима (ТВ, штампани медији, интернет...) садржи пуно дугачких реченица, са доста апозиција – уметнутих синтагми или реченица... „Наведени подаци, рекао је у дискусији искусни професор, СУ НАЈБОЉИ доказ...”
Култура / Књига Језикоманија: Гратинирани гарнирунг
Унапред се извињавам оном делу читалаштва које не кува… или бар не користи писане рецепте!  
Култура / Наслови Језикоманија: Mа­стан бу­рек
Обич­но ју­тро... се­дим у ауто­бу­су, на пу­ту до рад­ног ме­ста и ужи­вам у градском кра­јо­ли­ку.
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА Ко је пао с Марса?
Један наш верни читалац поставио ми је занимљиво питање: Зашто се за некога каже да је „пао с Марса”. Зашто баш са Марса? Он има и своју теорију да су људи некад живели на Марсу! Све је могуће.
Култура / Наслови Језикоманија: ЛОИ, ЗОИ и ОИ
По­че­ле су Летње олим­пиј­ске игре у Токију. За љу­би­те­ље свих вр­ста спортова  пра­ва ужи­ван­ци­ја! При­зна­јем, нај­ви­ше ћу гле­да­ти атлетику и спортове у којима учествују наши репрезентативци!
Култура / Књига Језикоманија: Дечко и дечак
Сведоци смо невероватних склопова речи и реченица….Кад мало боље размислим, тога је увек било.
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА - ОД и ОТ
У не­ко­ли­ко штам­па­них ме­ди­ја на­и­ђох на раз­ли­чи­те об­ли­ке исте ре­чи... Ка­ко је то мо­гу­ће? ОД­ПРЕ или ОТ­ПРЕ, пи­та­ње је сад?
EUR/RSD 117.5754
Најновије вести