Језикоманија

Култура / Наслови Језикоманија: Ко је фрајер, а ко гилиптер?
Писала сам већ о страним речима у српском језику које су се одомаћиле толико да се неко право значење већ заборавило.
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА Да или што?
Ко­ја је раз­ли­ка из­ме­ђу ве­зни­ка ДА и ШТО? Ве­ћи­на и не раз­ми­шља о то­ме, не­го ко­ри­сти те ве­зни­ке по не­кој на­ви­ци. А раз­ли­ка, ипак, по­сто­ји и тре­ба­ло би је по­што­ва­ти.
Култура / Књига Језикоманија: За узврат или заузврат?
Уколико сте се запитали како је правилно ЗАУЗВРАТ или ЗА УЗВРАТ, одговор гласи – заузврат - спојено. Прилог ЗАУЗВРАТ значи „у замену, као накнаду”.
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: Слатка мала гарава
Налетех скоро на крај једног ток шоуа… Срчући кафу једна гошћа, са осмехом на лицу, рече младој домаћици: „Свака част! Можеш да се удаш".
Култура / Наслови Језикоманија: Заборавите „без да”
Са­да­шње вре­ме, гра­ма­ти­ча­ри би ре­кли пре­зент… На­жа­лост, те­шко вре­ме. У ме­ди­ји­ма, али и на ули­ци, по про­дав­ни­ца­ма, пи­ја­ца­ма че­сто (мо­жда и пре­ви­ше) ко­ри­сте ре­чи ко­је по­чи­њу са НЕ или БЕЗ…
Култура / Наслови Језикоманија: Пар или неколико?
Употреба израза ПАР уместо НЕКОЛИКО није препоручљива, али се не може сматрати за тешку грешку. ПАР се односи на 2-3, а НЕКОЛИКО на најмање 3-4, највише до 7-8.
Култура / Наслови Језикоманија: Исправнo – погрешнo
На предлог једног „обожаваоца” српског језика у овој „Језикоманији” написаћу у форми парова неправилно-правилно) неке од најчешћих грешки које се праве при изгвору или писању.
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА Како раставити речи на крају реда
Читајући текстове у штампаним медијима и на порталима наилазим много неправилности при растављању речи на крају реда.
Култура / Наслови Језикоманија: „Ватрена вода” у српском језику
Недавно сам с колегама начела причу о ракијама...Не, нисмо се „заракијали”...
Култура / Књига Језикоманија: Са рачуном или без њега
Надам се да вас нисам „сморила” овим причама о писању предлога са прилозима или именицама. Још мало о томе... овог пута о писању предлога С(А) у разним спојевима.
EUR/RSD 117.5673
Најновије вести