Дунавски парк добија нове стазе и улазна степеништа

У наредним месецима ће почети друга фаза радова у Дунавском парку, која подразумева санацију улазних степеништа и стаза, са пратећим рампама и рукохватима, а шеталиште заузима петину од укупне површине парка од 5,6 хектара.
dunavski park
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

По речима помоћнице директора за комерцијалне послове и туризам ЈКП “Градско зеленило” Јелене Прице, радиће се ограда око језера, али и самог парка, затим монтажа и уградња типских канти, клупа и заштитиних стубића. Такође ће се градити камени потпорни зидови као и поставка металне хоризонталне заштите око постојећег дрвећа на пешачким стазама, док је пројектом обухваћена и изградња нове чесме на месту постојеће.

- Од укупно девет улаза, шест их испуњава услове за несметан прилаз особа са инвалидитетом – каже Јелена Прица. – Планиране клупе, канте и заштитни стубићи ће бити истог типа као и постојећи, а нова ограда око језера ће такође бити постављена по узору на стару, која ће се претходно уклонити. Посао је вредан близу 122 милиона динара.

Како каже, прошле године је у првој фази урађена реконструкција атмосферске канализације, црпне станице и, можда најзначајније од свега, изградња заливног система на простору читавог Дунавског парка, који је иначе 1998. године проглашен за Споменик природе, као природно добро од великог значаја. Као такав је сврстан у другу категорију заштите. Настао на месту некадашње депресије, односно позајмишта земљаног материјала за изградњу насипа уз обалу Дунава, представља изванредан пример рекултивације позајмишта.

Радови на уређењу парка су започети још 1895. године, а веома значајан допринос његовом обликовању у целину дао је др Ратибор Ђорђевић, који је итзрадио пратећу пројектну докумемнтацију 1958. године, дајући му данашњу форму.      И. Ба.

EUR/RSD 117.3664
Најновије вести