За студију о четвртом мосту у Новом Саду преко Дунава 24,6 милиона динара

Генерални пројекат с претходном студијом оправданости новог моста преко Дунава, у продужетку Булевара Европе, коштаће 24,6 милиона динара, с ПДВ-ом.
Buduca trasa ka mostu 4
Фото: Будућа траса ка новом мосту, фото: Дневник (С. Шушњевић)

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је 14. јануара донела одлуку о томе да као носиоцу посла додели уговор „ДБ инжењерингу” из Београда. Они ће, након добијања локацијских услова, имати 140 календарских дана да заврше техничку документацију, заједно с предузећима „МХМ пројект” из Новог Сада, „Геом” из Београда, као и „Градис бироом за пројектовање” и „Понтинг инжењерским бироом” из Марибора.

Годинама се говори о томе да је потребно изградити мост на Дунаву који ће на још једном месту повезати Нови Сад и Срем, а пројекат за повезивање двеју обала у урбанистичким плановима града постоји још од шездесетих година прошлог века.

Будући да траса планираног моста пролази између касарни Војске Србије, обавеза пројектанта је да прибави услове од Министарства одбране и Војске Србије, али и од Дирекције за водне путеве. Осим тога, траса пресеца и одбрамбени насип с новосадске стране па би се требало обратити и „Водама војводине”. Иначе, у складу с добијеним условима, на том месту предложен је најмањи распон између стубова, а то би, како је у тендерској документацији наведено, требало да омогући смањење дебљине конструкције самог моста, као и лакше уклапање у нивелационе услове.  

Фото: Printscreen

План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава у Новом Саду, чија је израда у току, предвиђа и нове саобраћајнице које ће повезати Рибарско острво и Каменичку аду, а на том подручју директан приступ новом мосту планиран је само за бициклисте и пешаке.

Генерални пројекат требало би начелно да дефинише изглед и трасу, односно просторна ограничења, те намену и коришћење земљишта, концепције и тип раскрсница, саобраћајне токове и друге карактеристике, које ће касније представљати основу за идејни пројекат. По планској документацији, нови мост између Шодроша и Сремске Каменице, у продужетку Булевара Европе предвиђен је за кретање мотор­них возила, аутобуса, за теретни саобраћај, али и за пешаке и бициклисте. На делу од Рибарског острва до сремске стране планиране су по две коловозне траке у оба смера, као и три у оба смера од Рибарског острва до спуштања на бачкој страни. Осим тога, целом дужином моста предвиђена је разделна трака с обостраним бициклистичким и пешачким стазама.

Фото: Будућа траса ка новом мосту, фото: Дневник (С. Шушњевић)

Како је наведено у тендерској документацији, реализација пос­ле­дње, пете етапе Булевара Европе, на деоници од Булевара патријарха Павла и новог моста, до планиране раскрснице Карађорђеве улице с државним путем IIA-119 (Хрватска – Беочин – Сремска Каменица), један је од предуслова за унапређење уличне мреже у граду. Изградњом новог путног правца, односно западне обилазнице око Новог Сада, створили би се услови за пуну функционалност Булевара Европе, који ће се, када пета фаза буде завршена, протезати од ауто-пута Београд–Суботица на северу до Лимана 4 на југу. Околне приступне саобраћајнице мост ће повезати с планираним наставцима Булевара деспота Стефана, улицама 1300 каплара и Симе Матавуља, као и Рибарским острвом и Каменичком адом.   

Ј. Вукашиновић

Boba
17.01.2019 • 07:33
Niste samo napisali kakva saobracajnica ce biti sa sremske strane gde tacno izlazi na sremskoj strani.
EUR/RSD 117.5900
Најновије вести