Из градског буџета још 200 милиона за путну привреду

Иако је програмом одржавања објеката путне привреде првобитно из градске касе намењено више од 1,2 милијарде динара (1.206.000.000), на заседању новосадске Скупштине усвојен је предлог да се тај износ увећа за 200 милиона, те ће Град за одржавање издвојити укупно 1.406.000.000 динара.
с
Фото: ЈКП "Пут"

Будући да је део који се финансира из наменског прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје смањен са 46,5 милиона на 30,98 милиона динара, па ће, како би се надоместило то умањење за 15,52 милиона, у суштини бити обезбеђено додатних 215,52 милиона.

И даље је највише новца предвиђено за одржавање саобраћајница, с тим да је пређашњи износ увећан за 170 милиона динара, тако да ће, уместо око 683,8 милиона динара, бити издвојено 853,8 милиона. Осим тога, 30 милиона више коштаће и одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина, за које је опредељено 50 милиона.

Преостале програмске позиције остају исте, па је за одржавање путева у зимским условима предвиђено нешто више од 321 милион. По 55 милиона динара планирано је за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, односно светлосне и семафорске. Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави коштаће милион и по динара, док ће за некатегорисане путеве бити издвојено шест милиона.

Одржавање објеката путне привреде поверено је ЈКП „Пут”, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ће изабрати извођача за одржавање мостова, које ће коштати осам милиона, путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (шест и по милиона), хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала (11 милиона), те одржавање заштитних ограда (пет милиона) и саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (15 милиона). Осим тога, по седам милиона динара ће бити издвојено за одржавање вегетације и прегледности на прелазима путева преко железничких пруга и одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације. Надзор над реализацијом Програма поверен је Градској управи за саобраћај и путеве, преко управе за инспекцијске послове – Одсек саобраћајне инспекције.

Будући да је ЈКП “Пут” поверено одржавање дела објеката путне привреде, те да је ребалансом буџета за то обезбеђено додатних 200 милиона динара, те промене условиле су и измену програма пословања тог предузећа.

Укупни приходи и расходи остају исти, али је, како је објашњено, измењена њихова структура. Приходи од градње нових објеката путне привреде смањени су за готово 166,7 милиона динара, док су за тај износ увећани приходи од директне доделе послова од оснивача, односно Града, и то на име текућег одржавања.

Када је реч о расходима, повећани су трошкови ситног инвентара (за 700 хиљада динара), услуга одржавања ГПС система (за 520 хиљада), рекламе и пропаганде (за 800 хиљада), те за стипендије деци преминулих запослених (за 80 хиљада). За највећи износ, 3,35 милиона динара, повећани су трошкови услуга и то за: отпад, стандарде и рецептуре, док су они за грађевински материјал умањени за 5,65 милиона динара. Осим тога, 45 милиона динара у оквиру расхода преусмерено је са осталих трошкова услуга на ангажовање запослених преко агенција.

ЈКП “Пут” је у првом кварталу ове године у потпуности отплатио дугорочни кредит, а задуженост је сведена на нулу. Када је реч о инвестицијама, за готово 6,27 милиона динара увећан је износ за набавку опреме, коју предузеће финансира сопственим новцем. Из плана набавки избачена је позиција УПС (беспрекидно напајање) за семафоре у вредности од 980 хиљада динара, док су увећани износи за надоградњу асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта (за 1,8 милиона динара), као и базе за дозирање хладног асфалта (360 хиљада), а додатних два милиона планирано је за куповину сандука за камионе, те још 600 хиљада за надоградњу “Акорда” и 88 хиљада за нови софтвер, али и 2,4 милиона динара за реконструкцију зграде.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5784
Најновије вести