Јавни увид плана регулације блокова око Улице Данила Киша

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада утврдио је Нацрт плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду, а у складу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

                  

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

 

Део Нацрта плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду излаже се на поновни јавни увид у трајању од 15 дана,  почев од 30. октобра 2018.године до 13. новембра 2018. године.

Поновни јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9.00 - 14.00 часова, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Вера Павловић“, Улица Гогољева бр.1, Месне заједнице „7. јули“ Мише Димитријевића 74/ а и Месне заједнице “Народни хероји“ , Улица Мајевичка 2 б у Новом Саду. 

Заинтересовани могу своје писане примедбе поводом дела Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Радничка број 2, у време трајања поновног јавног увида.

Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се после завршетка поновног јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове, јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

(Огласни текст)

 

EUR/RSD 117.1677
Најновије вести