Јавни увид у План новог градског центра са окружењем

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава јавни увид у План новог градског центра са окружењем.
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

На основу члана 61. став 1. тачка 4. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19) Градоначелник Града Новог Сада утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице)  а у складу са чланом 50. став 1.  и чланом 51б став 3. Закона о планирању и изградњи, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

                  

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице)   излаже се на Јавни увид у трајању од 15 дана,  почев од 08. маја 2019.године до 22. маја 2019. године.

Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9.00 - 14.00 часова, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Меснe заједнице „Омладински покрет“, Улица Омладинског покрета број 11 у Новом Саду .

Задужује се ЈП"Урбанизам" Завод за урбанизам да у просторијама на Булевару цара Лазара 3, за време трајања јавног увида, обезбеди присуство стручног лица.

Заинтересовани могу своје писане примедбе поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Радничка број 2, у време трајања јавног увида.

Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се после завршетка Јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове, јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.1777
Најновије вести