Карловачка општина расписала конкурс за стипендије за средњошколце

Локална самоуправа у Сремским Карловцима расписала је конкурс за доделу стипендија средњошколцима у школској 2017/18. години, а рок за пријављивање је 14. октобар.
karlovci
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Право на стипендије имају редовни ученици средњих школа које су основали Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина. Осим тога, ђаци морају имати пребивалиште у Сремским Карловцима, што доказују уверењем Полицијске станице или фотокопијом личне карте из које се види да ученик има пребивалиште најмање три године у том месту. Од додатних услова, потребно је да током школовања нису обнављали ниједну годину, осим у случају болести. За први разред средње школе стипендија се додељује само ученицима који су проглашени ђацима генерације у Основној школи „23. октобар”, а од другог до четвртог разреда стипендирају се они који су у претходним разредима имали просечну оцену 5,00.

Од докумената потребно је да доставе попуњену и потписану изјаву, потврду о редовном школовању и доказ о успеху. За ученике првог разреда то је оверена фотокопија сведочанства или ђачке књижице и доказ да су проглашени ђацима генерације, а за остале разреде довољна је оверена фотокопија сведочанства за претходне године.


Једнократна новчана помоћ

Карловачки ученици другог, трећег и четвртог разреда средње школе, чији родитељи су 21. децембра 2006. године, на дан оснивања Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима имала статус избеглица или расељених, могу рачунати и на једнократну новчану помоћ. Помоћ коју одобрава тај Фонд износи до 40.000 динара по детету и уплаћује се на рачун пунолетног члана домаћинства на име школовања детета у року од 60 дана од одлуке о избору. Пријава се подноси на обрасцу, који се може добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. или преузети са сајта њњњ.фондајнфорт.рс, подноси се непосредно Фонду или путем поште препорученом пошиљком. За додатне информације треба се  обратити Фонду или на број 021/475-4-295.


Стипендија се одобрава почев од 1. октобра ове године до 30. септембра 2018, с тим што се не исплаћује током јула и августа. Одлуку о висини и броју стипендија доноси Општинско веће у складу с Одлуком о буyету.

Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број, 21205 Сремски Карловци, с напоменом „Пријава на конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа“.

На завничном сајту карловачке општине  хттп://сремскикарловци.рс/, могу се наћи потребни обрасци у електронској форми.

З. Мл.

EUR/RSD 118.5311
Најновије вести