КОРАК БЛИЖЕ ЧЕТВРТОМ МОСТУ Министарству предата студију о утицају на животну средину

Коридори Србије поднели су Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко Дунава.
д
Фото: Војводина уживо

У захтеву се наводи да се планираном обилазницом око Новог Сада са мостом преко Дунава на траси државног пута IIA реда остварује веза са државним путем ИИА реда и даље са државним путем IB реда, Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница, пише еКапија.

На основу постојеће планске документације, планирани мост преко Дунава, са приступним путевима, треба да буде намењен за кретање аутомобила, возила јавног превоза (аутобуса), теретног саобраћаја, пешака и бициклиста.

“У обухвату плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду су планиране само површине јавне намене, укупне површине од 21,02 хектара и то: саобраћајне и зелене површине у функцији друмског саобраћаја, одбрамбени насип, водене површине које ће се налазити испод моста, црпна станица и уређене зелене површине”, наводи се у захтеву.

Фото: Војводина уживо

предвиђени четврти мост преко Дунава код Новог Сада укупно ће бити дугачак 2.267 метара и подељен је на главну конструкцију преко Дунава, дужине 880 метара и прилазне конструкције, дужине 1.387 метара. На јединственој конструкцији моста су по две саобраћајне траке за оба цмера кретања возила, ширине по седам метара. Пред крај моста, коловоз се шири у по три саобраћајне траке, ширине по 10,5 метара. Разделни појас је ширине пет метара. Ширина пешачке стазе је 1,75 метара, а бициклистичке 2,1 метара, обострано.

EUR/RSD 117.0413
Најновије вести