ОДАБРАНИ ПРОЈЕКТАНТИ Градиће се РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ у Футогу

Израда пројектно-техничке документације за изградњу рециклажног дворишта у Футогу коштаће готово десет милиона динара, с ПДВ-ом (9.966.000), а тај посао Управа за заштиту животне средине недавно је поверила фирми „Сет” из Шапца, којој је 2021. године поверено и пројектовање Ботаничке баште.
а
Фото: Dnevnik.rs

„Техничком документацијом за изградњу предвидети мере за ефикасно функционисање комплекса и које умањују негативне утицаје на животну средину на том простору и у широј зони”, наведено је у пројектном задатку објављеном на Порталу јавних набавки.

Комплекс ће имати три фунционалне целине - пријемну зону, рециклажно острво, с простором за посебне токове отпада и халу с постројењем за третман отпада. У пријемној зони налазиће се колска вага за мерење отпада,  као и просторије за запослене. Када је о рециклажном острву реч, ту су планирани садржаји попут надстрешнице за секундарне сировине, про-стор за складиштење на отвореном, боксови за отпадне гуме... У хали за селекцију ће бити организован пријем и третман кабастог отпада.

Инфраструктурним опремањем предвиђена је, између осталог, градња платоа, паркинга и пешачких стаза, те ограде висине око два метра, водоводне и хидрантске мреже, атмосферске и фекалне канализације, са сепаратором лаких нафтних деривата и септичким пречистачем.

Фото: Dnevnik.rs

„Изградњом рециклажног дворишта биће обезбеђено разврставање и одлагање неопасног и опасног кућног отпада физичким лицима, као и његово привремено складиштење”, објашњено је у тендерској документацији.

Локалним планом управљања отпадом од 2023. до 2032. године, осим изграђеног рециклажног дворишта на Градској депонији , предложена је изградња још два - у Футогу и Петроварадину. Подсећања ради, изградња  рециклажног дворишта на депонији на Клиси, као једног од садржаја будуће регионалне депоније, коштала је више од 180 милиона динара.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.0614
Најновије вести