У плану подземна гаража на Сајмишту

Планом детаљне регулације дела спортског центра „Сајмиште”, који је на раном јавном увиду до 17. октобра, предвиђено је уређење простора између улица Хајдук Вељкове и Новосадског сајма, који обухвата приближно 4,8  хектара.
sajmiste.JPG
Фото: Дневник (С.Шушњевић)

Већи део тог подручја намењен је спортском центру, док се испод уређене јавне површине планира изградња подземне гараже, и то на углу улица Новосадског сајма и Мичуринове.

Како се наводи, Спортски центар у потпуности треба да буде површина јавне намене. Простор за спорт и рекреацију имаће две целине, тениски и вишенаменски спортски центар. У том вишенамеском делу центра су затворени објекти (спортска хала за мале спортове и рекреацију, хала за борилачке спортове и куглана, уз пратеће садржаје), али и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, одбојку..

Фото: Дневник (С.Шушњевић)

.Да би се омогућила етапна изградња, објекти би требало да буду одвојени, функционално и технички. Затворени објекти заузимаће највише до 30 одсто површине, а предвиђено је да спортске хале буду приземне (ВП), док се пратећи објекти планирају као приземни или до два спрата (П до П+2). Осим тога, урбанисти предлажу проширење источне регулације Хајдук Вељкове улице, те се планира тротоар и двосмерна бициклистичке стаза.

Простор за спорт и рекреацију имаће две целине, тениски и вишенаменски спортски центар

Подземна гаража, на углу улица Новосадског сајма и Мичуринове, имаће најмање једну етажу са 48 паркинг-места по спрату, уз озелењавање површине изнад (зелени кров). Нацртом плана оставља се и могућност изградње паркинг-гараже испод спортских терена (у северном делу простора, а уз планирану гаражу). Коришћењем зелених кровова при изградњи јавних гаража, као и озелењавањем саобраћајница и скверова побољшали би се микроклиматски услови, сматрају урбанисти, а пошто се на поменутом простору очекује велики број корисника неопходно је успоставити ефикасан систем управљања отпадом.

Заинтересовани план могу погледати сваког радног дана од 9 до 14 часова у ЈП „Урбанизам” на Булевару цара Лазара 3 и у МЗ Народни хероји у Мајевичкој 2б. Примедбе и сугестије на концепт плана могуће је поднети, у писаној форми, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове у Радничкој 2.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.2071
Најновије вести