Послодавци не маре за безбедност радника

Инспектори рада су приликом контроле 14 предузећа која се баве производњом и продајом грађевинског материјала затекли на послу 41 радника, од којих четворо није имало

уговор о раду, радилису без пријаве, на црно.

Начелница Инспекције рада за Јужнобачки округ Љиљана Стојшић рекла је да је Одељење Инспекције рада у Новом Саду крајем прошле седмице и почетком ове радне недеље спровело опсежну контролу у области радних односа и безбедности и здравља на раду у фирмама из те делатности, те да су инспектори такав надзор спроведели истовремено на подручју Србије.

– Код радних односа уочено је девет недостатака или неправилности – казала је Љиљана Стојшић. – У пет случаја послодавац није донео одлуку о распореду радног времена и коришћења годишњег одмора, док четири радника нису била пријављена. Контролисане и обуставе и обрачуни исплата зарада.   Инспекција рада је, истакла је Љиљана Стојшић, против послодаваца покренула захтев за покретање прекршајног поступка, а запрећена новчана казна по том основу се креће од 800.000 до два милиона динара за правна лица, односно од 300.000 до пола милиона динара за предузетнике.

У области безбедности и здравља на раду, казала је начелница, уочено је много тога што одступа од закона. 

– Наложено је отклањање чак 19 пропуста, који се односе на то да треба да се допуни Акт о процени ризика – три, донесе Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад – пет, да се периодично проверава и прегледа опрема за рад – четири, организује прва помоћ и обавезни лекарски прегледи, устроји евиденција у области безбедности и здравља на раду – два... Осим управних мера, послодавцима и запосленима је пружена и стручна помоћ у виду указивања на права, обавезе и одговорности у области радних односа и здравља на раду навела је Љиљана Стојшић.

З. Делић

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести